Samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Nye Veier skal bygge Ringeriksbanen

Regjeringen varsler at de vil gi Nye Veier oppdraget med å bygge både Ringeriksbanen og ny E16.

Ringeriksbanen

40 kilometer dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss

Togene skal gå i 250 km/t

Ca. 23 kilometer jernbanetunnel fra Sandvika (ved Jong) til Sundvollen og ca. 3 kilometer tunnel nordvest for Sundvollen

Etablering av ny jernbanestasjon ved Sundvollen

24 kilometer firefelts Europaveg mellom Skaret vest for Sollihøgda og Hønefoss. Vegen vil få fartsgrense 110 km/t

Flere lange bruer

Kilde: Bane NOR

Valget er en del av Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022–2033, som vil bli presentert i sin helhet senere i vår, skriver Aftenposten.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier til avisen at all tvil rundt prosjektet nå forsvinner, og at byggestart sannsynligvis blir i 2024 eller 2025. Men byggherre blir altså ikke Bane NOR, men Nye Veier.

– Ideen dukket opp tidlig i desember, under innspurten av arbeidet med NTP. Siden har vi bare blitt tryggere på at ideen er god. Noen forutsetninger må på plass, men dette er det vi går for, sier Hareide til Aftenposten.

Venstre-leder Guri Melby sier til avisen at dette ikke er mistillit mot Bane NOR, men at målet er å bygge raskere og mer effektivt. Statsminister Erna Solberg understreker også at dette vil gjøre både Nye Veier og Bane NOR bedre.

– Å etablere to konkurrerende miljøer gjør begge bedre. Men det har vært noen store overskridelser på jernbane. Vi er nødt til å tenke nytt, sier Solberg til Aftenposten.

I tillegg til jernbaneprosjektet vil også Nye Veier få veioppdraget på strekningen fra Skaret til Hønefoss. Til Aftenposten sier politikerne at prosjektet med både vei og bane vil koste koste 35,6 milliarder kroner.

Nye Veier er naturligvis fornøyd med å få oppdraget, og tror prinsippene de jobber etter er overførbare fra vei til jernbane.

– Vi ser på dette oppdraget som en stor anerkjennelse for det vi har fått til, og for måten vi håndterer prosjekter på. Vi er overbevist om at dette er overførbart også til jernbane, sier Nye Veier-direktør Anette Aanesland til avisen.

Selv om meldingen kom sent onsdag, så har forslaget allerede rukket å få positive tilbakemeldinger fra bransjen. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) mener Regjeringen gjør rett i å prøve ut om Nye Veier kan bygge jernbane på en ny og mer kostnadseffektiv måte.

Liv Kari Skudal Hansteen. Foto: Nicolas Tourrenc

– Selskapet har de siste fem årene vist at man kan få mer vei for pengene. Som byggherre har de vært fremoverlent i forhold til både digitalisering, anskaffelser, klima og behovet for å opprette en god bransjedialog. Vi støtter derfor opp om prinsippet om økt konkurranse i utbyggingen av samferdselssektoren i Norge, sier RIF-direktør Liv Kari Skudal Hansteen til Byggeindustrien.

– RIF vil gi honnør til Hareide som har fulgt opp forslaget RIF spilte inn til daværende Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om å tenke i «Nye Baner»-retning. Dette er en god start. Imidlertid må vi poengtere at det blir viktig at dette grepet ikke fører til nye giga-kontrakter, slik vi har sett på blant annet Follo-banen utbyggingen, legger hun til.