Fredag ettermiddag ble kontrakten for bygging av ny, trafikksikker E39 mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal signert. Kontrakten har en verdi på 3 milliarder kroner. Det er arbeidsfellesskapet Implenia Norge og rogalandbaserte Stangeland som er totalentreprenører. Her er Nye Veiers prosjektteam samlet sammen med representanter fra entreprenørene og Nye Veier-ledelsen. Håkon Nordgaard, Sigmund Lundevik, Tommy Stangeland, Harald J. Solvik, Anita Enebakk, Adler Enoksen, Audun Aaland, Tore Voster, Berger Johannessen, Marius Duedahl, Anette Aanesland, Bjørn Børseth, Nina Størvold og Ruben Ramsland. Foto: Nye Veier
Fredag ettermiddag ble kontrakten for bygging av ny, trafikksikker E39 mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal signert. Kontrakten har en verdi på 3 milliarder kroner. Det er arbeidsfellesskapet Implenia Norge og rogalandbaserte Stangeland som er totalentreprenører. Her er Nye Veiers prosjektteam samlet sammen med representanter fra entreprenørene og Nye Veier-ledelsen. Håkon Nordgaard, Sigmund Lundevik, Tommy Stangeland, Harald J. Solvik, Anita Enebakk, Adler Enoksen, Audun Aaland, Tore Voster, Berger Johannessen, Marius Duedahl, Anette Aanesland, Bjørn Børseth, Nina Størvold og Ruben Ramsland. Foto: Nye Veier

Nye Veier signerte milliardkontrakter i sør og nord

Fredag 2. juli signerte Nye Veier to kontrakter. Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS skal bygge E39 gjennom Lyngdal, mens Leonhard Nilsen og Sønner (LNS) skal bygge E6 Kvænangsfjellet.

– Det er første gangen Nye Veier signerer to kontrakter på samme dag. Og kontraktene vi signerer viser at Nye Veier nå har prosjekter i hele landet fra nord til sør. Vi skal sikre trygg og framkommelig helårsvei over Kvænangsfjellet, og gjennom Lyngdal i Agder i sør som en del av en helhetlig E39-utbygging. Veiutbyggingen bidrar til vekst og verdiskaping. I begge prosjektene har vi med oss erfarne og kompetente entreprenører. De har knyttet til seg rådgivere og underleverandører som har gode kompetansemiljøer i Norge. Vi ser fram til samarbeidet for å få realisert målene for de to prosjektene, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier i en pressemelding.

For prosjektet E39 gjennom Lyngdal er det gjennomført en vellykket konkretiseringsfase som gjør at kontrakten nå kan signeres.  Nye Veier inngikk kontrakt med arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og rogalandsbaserte Stangeland Maskin AS sammen med rådgiver Sweco. Kontraktsverdien oppgis til 2,9 milliarder kroner. Strekningen E39 Lyngdal øst (Herdal) – Lyngdal vest (Røyskår) er rundt 11 kilometer lang, og det skal bygges to lange tunneler på 2,7 og 3,7 kilometer og flere bruer, skriver Nye Veier.

Nye Veier har alltid hatt digitale kontraktsigneringer, men i pandemien har også selve signeringsmøtene blitt digitale. For kontrakten mellom Nye Veier og LNS var det henholdsvis de administrerende direktørene Anette Aanesland (øverst til venstre) og Jonas Tetlie (øverst til høyre) som signerte. Foto: Nye Veier
Nye Veier har alltid hatt digitale kontraktsigneringer, men i pandemien har også selve signeringsmøtene blitt digitale. For kontrakten mellom Nye Veier og LNS var det henholdsvis de administrerende direktørene Anette Aanesland (øverst til venstre) og Jonas Tetlie (øverst til høyre) som signerte. Foto: Nye Veier

For prosjektet E16 Kvænangsfjellet er det gjennomført en prosjektoptimaliseringsfase og det signeres nå på en målpriskontrakt med den allerede valgte entreprenøren.

Her har det blitt inngått kontrakt med Leonhard Nilsen og Sønner (LNS) sammen med rådgiver Asplan Viak for en kontrakt på 1,26 milliarder kroner. Prosjektet ble overført til Nye Veier i 2019

Veien er en viktig transportåre regionalt og nasjonalt, og Norges eneste gjennomgående hovedveiforbindelse mellom Finnmark og resten av Norge. Prosjektet består blant annet av to tunneler på til sammen cirka 5.700 meter, én kort bro og vei i dagen på til sammen cirka 7.630 meter. Oppstart er høsten 2021, og ferdigstillelse høsten 2024, skriver Nye Veier.

- Å jobbe med prosjektoptimalisering på denne måten har vært både nytt og lærerikt for oss. Prosjektteamet bestående av LNS og våre partnere i Asplan Viak, Typsa og Otera Traftec har bred og variert erfaring og har samarbeidet godt både internt, og mot Nye Veier og felles mål. Det er et unikt fellestrekk at alle i teamet har erfaring med arbeid i utfordrende miljø i nordområdene, og dette vil vi fortsette å dra nytte av fremover, forteller prosjektleder i LNS Sigthor Sigthorsson i en pressemelding fra LNS.

- Når Nye Veier signerer kontrakter skjer det etter en grundig og omfattende anskaffelsesprosess. Vi må være sikre på at entreprenørene med sine samarbeidspartnere forstår kompleksiteten i prosjektene og har de riktige fagfolkene med seg. Prosjektene vi signerer kontrakter for nå viser spennet i de plan – og utbyggingsoppgavene Nye Veier har fått. Kontraktene har en samlet verdi i underkant av 4 milliarder kroner. Dette vil gi betydelige effekter på lokal og regional verdiskaping, sier Aanesland i meldingen.

Aanesland peker på at det er ulike utfordringer i de to veiprosjektene. – Vi skal bygge flere lange tunneler og bruer, bygge i krevende og kupert terreng, og det kreves kunnskap om de klimatiske forholdene i nord, sier hun.