Nye Veier signerte historisk kontrakt med BetonmastHæhre Anlegg

For første gang i Norge har en entreprenør ansvar for både å regulere og bygge vei.

Det skriver Nye Veier i en pressemelding fredag.

Fra venstre: Prosjektleder Jon Backer (BetonmastHæhre Anlegg), prosjektleder integrert samhandling Olga Wilhelmsen (Nye Veier), utbyggingssjef Vidar Stormark (Nye Veier), rådgiver kontraktsoppfølging, Benedichte Limmestad Hellestøl (Nye Veier), prosjektdirektør Asbjørn Heieraas (Nye Veier), juridisk fagansvarlig Cathrine Murstad (Nye Veier), daglig leder Gudmund Roen (BetonmastHæhre Anlegg), direktør kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth (Nye Veier) og senior rådgiver prosjektstyring Geir Aase (Nye Veier). Foto: Nye Veier

Strekningen Mandal øst - Mandal by inngår som en del av nye E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Kontrakten har en verdi på omtrent 1,5 milliarder kroner før merverdiavgift, og omfatter arbeid med reguleringsplan og selve byggingen av syv kilometer firefelts motorvei, samt tilsvarende lengde tofelts tilførselsvei til Mandal by. Kontrakten omfatter strekningen fra Døle bru til Mandalselva, og derfra videre til Ime, sentrumsnært Mandal by, skriver Nye Veier.

BetonmastHæhre Anlegg AS har med seg Rambøll Norge AS, Sweco Norge AS, Traftec AS og TT Anlegg AS som underleverandører.

Integrert samhandling

Prosjektet skal gjennomføres som integrert samhandling, hvor man vektlegger den samlede kompetansen de forskjellige aktørene i et anleggsprosjekt besitter, og hvordan den kan utnyttes til beste for prosjektet, heter det i pressemeldingen.

I den integrerte samhandlingsfasen skal det utarbeides et forslag til reguleringsplan. Et formål med den tidlige involveringen er at reguleringsplan og prosjektering skal ivareta behovene for en optimal gjennomføring av planoppdraget og deretter bygging. I slutten av juni ble BetonmastHæhre valgt til som entreprenør til konkretiseringsfasen.

– Gjennom denne fasen er vi blitt enda mer trygge på at vi har valgt riktig entreprenør å inngå avtale med, sier prosjektdirektør for utbyggingsområde E39, Asbjørn Heieraas.

Åpner 2022

For første gang i Norge har en entreprenør ansvar for både å regulere og bygge vei. Nye Veiers prosjektdirektør for E39, Asbjørn Heieraas signerer den historiske kontrakten med Betonmasthære Anlegg AS, representert ved daglig leder Gudmund Roen. Kontrakten har en verdi på 1,5 milliarder kroner før merverdiavgift. Foto: Nye Veier

Byggestart er anslått til vinteren 2020. Frem til da skal det lages reguleringsplan for prosjektet. Veien skal stå ferdig sommeren 2022.

I konkurransen har pris kun blitt vektet 15 prosent når byggherrens makspris er nådd, skriver Nye Veier. Prosjektet har disse overordnede målene:

  • Minimere ulemper for alle trafikanter i anleggs- og driftsperioden.
  • Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt.
  • Realisere målet om en skadefri anleggs- og driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv.
  • Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø.
  • Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering.

– Dette er starten på et svært spennende prosjekt. Vi trekker inn entreprenøren tidlig i prosessen fordi vi mener det gir merverdi for samfunnet, blant annet i form av kortere tid mellom planprosess og byggefase, og utstrakt dialog mellom entreprenøren, kommune og befolkning. Dette er kjernen av Nye Veiers gjennomføringsmodell, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i pressemeldingen.