Foto: Nye Veier

Nye Veier signerte E18-kontrakt med BetonmastHæhre

Onsdag signerte Nye Veier AS og BetonmastHæhre-selskapet Hæhre Entreprenør kontrakten for utbyggingen av strekningen E18 Rugtvedt – Dørdal. Kontrakten har en verdi på cirka 1,8 milliarder kroner (eks. mva.).

Kontraheringen til veiutbyggingen for strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal er gjennomført etter Best Value Procurement-metoden. Etter en grundig evalueringsprosess vedtok styret i februar at Nye Veier skulle gå videre med Hæhre Entreprenør AS. Onsdag 10. mai signerte Nye Veier og Hæhre kontrakten.

– Vi er glade for at Nye Veier nå signerer den andre store kontrakten på en totalentreprise. Den første var for strekningen E18 Tvedestrand-Arendal. Det er betryggende å kunne konstatere at det var stor interesse og skarp konkurranse blant kompetente og seriøse aktører også om prosjektet E18 Rugtvedt–Dørdal. Vi har på nytt fått bekreftet at Nye Veiers anskaffelses- og gjennomføringsmodell gir kostnadseffektive og gode løsninger. Kontraktsigneringen med Hæhre bidrar i stor grad til at Nye Veier kan nå målet om å effektivisere veibyggingen og få mer trafikksikker vei for pengene. Tildelingen viser også at det er viktig å prøve ut nye kontraheringsformer som kan fornye veibyggingen i Norge, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier.

- Rasjonelle løsninger
– Best Value Procurement har vist seg å være en kontraheringsmetode som sikrer at vi nå har valgt den beste leverandøren til å gjennomføre utbyggingen av nye E18 Rugtvedt-Dørdal. Det å involvere entreprenør og rådgivere i en tidlig fase bidrar til rasjonelle løsninger og lavere kostnader. Vi har gjort gode og nyttige erfaringer gjennom å bruke BVP-metoden og vil vurdere å benytte den i flere prosjekter. Ikke minst siden BVP-metoden bidrar til lavere kostnader for samfunnet og for trafikantene, sier prosjektdirektør for E18 Langangen-Grimstad, Magne Ramlo.

Stolt
– Jeg er utrolig stolt over arbeidet som våre ansatte har lagt ned i forbindelse med denne avtalen, sier konsernsjef Jørgen Evensen i BetonmastHæhre i en kommentar til Byggeindustrien.

Han synes det er spennende at Nye Veier går foran med anskaffelsesprosessen som er valgt på strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal. Konkurransen ble basert på en såkalt Best Value Procurement-metode.

– Denne måten å arrangere konkurranser på er med på å utvikle hele bransjen, legger Evensen til.

Kjernen i BVP-metoden er å vurdere leverandørens kompetanse og prestasjon, blant annet gjennom intervjurunder. Dette er det første BVP-prosjektet som gjennomføres i Norge, og er et av ti pilotprosjekter som gjennomføres etter initiativ fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Hæhre Entreprenørs tekniske sjef, Knut Harstad, sammen med Nye Veiers adm. direktør, Ingrid Dahl Hovland. Foto: Nye Veier

– Erfaringer fra blant annet Nederland viser at man gjennom denne metoden for kan oppnå både kostnadsbesparelser, sikre eierskap til kontrakten og prosjektet og får bedre kontroll på risikofaktorer i prosjektet, heter det i en meling fra Nye Veier.

Etter en fase der Hæhre Entreprenør i samarbeid med Nye Veier har konkretisert hvordan de skal løse oppdraget, kan endelig kontrakt godkjennes og signeres. Veistrekningen er ventet ferdigstilt i desember 2019. Konkurransen om bygging av E18 Rugtvedt-Dørdal ble kunngjort 10. juni 2016.

– Ved fristens utløp 16. august 2016 hadde det kommet inn ti søkere. De ti søkerne ble grundig evaluert opp mot kravene i kvalifikasjonsgrunnlaget, en prosess gjennomført med egne evalueringsgrupper, heter det i meldingen. Resultatet ble at fire tilbydere ble med videre i prosessen. Til slutt var det Hæhre Entreprenør, Veidekke/AF Gruppen og Acciona Infraestructuras S.A. som leverte tilbud.