Nye Veier presenterte fire nye veiprosjekter med en samlet lengde på 76 kilometer, som veiselksapet planlegger å gå ut i markedet med i 2022. Illustrasjonsfoto.

Nye Veier presenterte kommende prosjekter til 13 milliarder kroner

Går det som Nye Veier planlegger vil de i 2022 gå ut i markedet med fire nye prosjekter med kontrakter fra 2 til 4,5 milliarder kroner.

Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye veier.

– Disse fire prosjektene omfatter 76 kilometer ny motorvei, med i hovedsak 110 km/t, og en samlet entreprisekostnad på 13 milliarder kroner, opplyste prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan under Nye Veiers digitale leverandørkonferanse tirsdag.

Nytt E18-prosjekt

E18 Bamble – Kragerø i Telemark og Vestfold fylke, er et av prosjektene som nå begynner å nærme seg. Prosjektet omfatter 20 kilometer ny motorvei og har en forventet kontraktsverdi på rundt 3,2 milliarder kroner.

– Prosjektet kan sammenlignes med strekningen E18 Rugtvedt – Dørdal som på mange måter hadde samme topografi og de samme utfordringene. Så langt har prosjektet ingen fjelltunneler, men det vil bli endelig avklart i forbindelse med reguleringsplanbehandling, som vi forventer avsluttet i løpet av høsten i år, opplyste Vatnan.

Hvis prosjektet prioriteres endelig i Nye Veier vil det ifølge veiselskapet komme ut i markedet i løpet av 2022.

Første prosjekt i Rogaland

– Det er også gledelig å presentere E39 fra Bue til Ålgård, som er det første prosjektet Nye Veier skal bygge i Rogaland. Det er et prosjekt med en lengde på cirka 14 kilometer, og med en kontraktsverdi på cirka to milliarder kroner, sa Vatnan.

Mellom Bue og Ålgård skal det blant annet bygges en fjelltunnel på en kilometer og tre bruer.

– Arbeidet med reguleringsplanen pågår og vil forhåpentligvis bli vedtatt rundt årsskiftet 2021/22. Da satser vi på å få prosjektet ut i markedet i løpet av 2022, opplyste Vatnan.

E39-prosjekt til 4,5 milliarder

E39 Mandal - Lyngdal i Agder er det største prosjektet som Nye veier planlegger å prioritere i 2022. Prosjektet omfatter cirka 25 kilometer ny motorvei og Nye Veier forventer en kontraktssum på cirka 4,5 milliarder kroner. Mellom Mandal og Lyngdal skal det blant annet bygges tre fjelltunneler med en samlet lengde på fire kilometer og to store bruer.

– Vi har en 550 meter lang bru over elva Audna, som skal rage cirka 100 meter over bakken. Den andre lange brua skal bygges over Mandalselva og blir cirka 450 meter lang, fortalte Vatnan under leverandørkonferansen.

Arbeidet med reguleringsplanen for strekningen Mandal - Lyngdal pågår, og Nye veier forventer den ferdig våren 2022. Også dette prosjektet skal etter planen ut i markedet ut i løpet av 2022.

Fortsetter sør for Trondheim

Det fjerde prosjektet Nye Veier presenterte under leverandørkonferansen var E6 Gyllan – Kvål, sør for Trondheim. Strekningen er cirka 17 kilometer lang og kontraktssummen er forventet til å ligge rundt 3,6 milliarder kroner. Ifølge Nye Veier omfatter prosjektet blant annet to bruer over elven Gaula, begge på 400 meter, samt to fjelltunneler. Veiselskapet forventer at reguleringsplanen vil bli vedtatt til sommeren 2022 og at prosjektet dermed kan komme ut i markedet i løpet av 2022.

Vatnan presiserte at det kan bli endringer på prosjektene Nye Veier prioriterer, og det kan også komme andre prosjekter til neste år utover de fire som ble presentert under leverandørkonferansen.

Fornøyd med NTP

Prosjektdirektøren kom også inn på ny Nasjonal transportplan for perioden 2022 – 2033.

– Det er veldig gledelig å se at regjeringen satser videre på Nye Veier med en interessant og god portefølje. Ikke minst er det interessant å se at vi nå blir tilført et jernbaneprosjekt med Fellesprosjektet Ringriksbanen og E16. Det blir spennende å se om også Stortinget er med på det forslaget når Nasjonal transportplan skal vedtas før sommerferien, sa Vatnan.

– I den nye porteføljen ligger det prosjekter i både Nord-Norge, i sør og på Vestlandet. Dette vil bidra til å holde aktiviteten oppe i mange år fremover på minst det nivået Nye Veier har i dag, det vil si cirka 10-12 milliarder i året, tilføyde prosjektdirektøren.