Representanter fra Nye Veier og Risa AS som deltok på ledelsebefaringe.

Nye Veier og Risa AS gjennomførte sin første felles ledelsesbefaring

Tidlig i desember gjennomførte ledelsen i Nye Veier og Risa AS sin første felles ledelsesbefaring. Tema var ivaretakelse av HMS i arbeidet med drift, vedlikehold og trafikantnytte.

– Nye Veier gjennomfører ledelsesbefaringer på anleggsprosjektene våre. Vi har gjennomført felles vernerunder sammen med entreprenørene på deres respektive anlegg. Det er naturlig at vi også gjennomfører ledelsesbefaringer i driftsfasen. Det er ulike HMS- og sikkerhetsutfordringer i utbyggings- og driftsfase som vi må overvåke og ta tak i. Nye Veier har åpnet to strekninger og en delstrekning i 2019 og denne ledelsesbefaringen er den første i rekken der vi er i driftsfase. Risa AS skal måles på veiens oppetid, tilstand og trafikksikkerhet som jo er viktig for veibrukerne, sier Anette Aanesland, konstituert administrerende direktør i Nye Veier, i en pressemelding.

Ledelsesbefaringen ble gjennomført på Risa AS sitt riggområde på Slotta i Tvedestrand. Her har Risa både verkstedhall, saltlager og maskiner for brøyting og vedlikeholdstiltak på og ved veien.

Lokaliseringen er hensiktsmessig siden Risa AS i Nye Veier sitt E18-utbyggingsområde har oppdrag både på E18 Tvedestrand-Arendal og E18 Rugtvedt-Dørdal.

– Fra Risa AS sin side opplever vi at det er godt samspill med Nye Veier og at de har vilje til å finne løsninger. Vi har rigget opp organisasjonen for å ivareta drift og vedlikeholdet på de strekningene der veien er åpnet. Også på HMS må vi ha en god utvikling i bransjen med drahjelp fra kunden. Noe av det vi er opptatt av er å sikre dokumentert opplæring på alt nytt utstyr, sier daglig leder Bjørn Risa.

Det var tidligere i år at Nye Veier og Risa AS signerte kontrakten på drift og vedlikehold av alle strekninger Nye Veier åpner i en femårs-periode. Kontrakten har en kostnadsramme på 500 millioner kroner. Når femårskontrakten nærmer seg slutt, vil Risa AS ha ansvaret for drift av totalt 125 kilometer motorvei, dersom opsjonen i kontrakten trer inn.