Svein Hol Skjelle i konsernledelsen til Hæhre og Anette Aanesland, konstituert administrerende direktør i Nye Veier. Foto: Nye VeierStemmenbrua på E18 Rugtvedt-Dørdal. Foto: Nye VeierStemmenbrua på E18 Rugtvedt-Dørdal. Foto: Nye VeierStemmenbrua på E18 Rugtvedt-Dørdal. Foto: Nye VeierStemmenbrua på E18 Rugtvedt-Dørdal. Foto: Nye Veier

Nye Veier og Hæhre Entreprenør sammen på sikkerhetsbesøk på E18 Rugtvedt-Dørdal

I midten av oktober gjennomførte Nye Veier-ledelsen sikkerhetsbesøk på prosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal sammen med totalentreprenør Hæhre.

Det skriver Nye Veier i en pressemelding tirsdag.

–Vi gjennomfører disse sikkerhetsbesøkene som et ledd i HMS-arbeidet vårt for å redusere antall ulykker og avdekke farlige forhold i anleggsdriften. Synlig ledelse er viktig for HMS-arbeidet, og sammen med ledelsen hos totalentreprenørene ønsker vi en åpen og ærlig diskusjon om risikofylte forhold. I sum kan vi sammen skape en god sikkerhetskultur ute på arbeidsplassene. På dette sikkerhetsbesøket har vi vært særskilt opptatt av hendelser med dumpervelt, sier Anette Aanesland, konstituert administrerende direktør i Nye Veier.

Totalentreprenør Hæhre er i ferd med å ferdigstille utbyggingen av nye E18 Rugtvedt-Dørdal. Den omtrent 16 kilometer lange strekningen åpner andre desember, og prosjektet er nå i en demobiliseringsfase, heter det i pressemeldingen.

Gjenganger

En stor del av anleggsaktiviteten skjer utenfor eksisterende E18, og er dermed ikke i så stor grad eksponert for ulykker som kan involvere tredjepart. På dette sikkerhetsbesøket ble det avdekket at en person manglet synlighetstøy i forbindelse med arbeid med rekkverk. Hæhre følger saken opp med underentreprenøren, skriver Nye Veier i pressemeldingen.

Sikkerhetsbesøket startet inne på Nye Veiers prosjektkontor på Rugtvedt, hvor Nye Veier og Hæhre gjennomgikk og sjekket ut oppfølgingspunkter fra forrige sikkerhetsbesøk som var i april. En felles gjennomgang av HMS-statistikk er fast punkt på agendaen, heter det i pressemeldingen.

– Vi ønsker å gjennomføre sikkerhetsbesøkene i form av en positiv og konstruktiv samtale. Det skal være lav terskel for å si ifra og det er viktig at alle uønskede hendelser og avvik blir rapportert. Det har ikke vært alvorlige ulykker eller skader i anlegget. Det har imidlertid vært dumpervelt med stort potensial for personskader eller materielle skader. Det kan vi ikke akseptere, og derfor har vi dialog med entreprenøren som iverksetter tiltak for å unngå dette. Dumpervelt er en gjenganger i anleggsbransjen som vi må få bukt med, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør i Nye Veier E18 Langangen-Grimstad.

Nullmål

– Nye Veier har et nullmål for ulykker og skader. Gjennom sikkerhetsbesøkene holder vi trykket oppe og sikrer at vi identifiserer risiko i anleggsdriften. Ved at både vi og totalentreprenørene identifiserer risikable forhold og lærer av nestenulykker kan vi nå HMS-målene. Vi gjennomfører disse sikkerhetsbesøkene også for å etablere en sikkerhetskultur som er forankret hos toppledelsen og som dermed ansvarliggjøres for å sikre et godt HMS-arbeid i alle ledd, sier Aanesland.

Ledelsen i Nye Veier og Hæhre oppsummerte i fellesskap at det generelt er god sikkerhetstilstand på anlegget, heter det i pressemeldingen.