Nye Veier og Hæhre Entreprenør oppnådde excellent-sertifisering på veiprosjekt

E18-strekningen mellom Rugtvedt og Dørdal i Telemark åpnet desember 2019. Nå er prosjektet sertifisert av Ceequal med karakteren «Excellent».

– Det er første gang i Norge at et komplett prosjekt, fra planlegging til ferdig bygget, er blitt sertifisert etter Ceequal-metodikken, heter det i en pressemelding fra partene.

Nye Veier stiller krav til Ceequal-sertifisering i alle prosjekter, og excellent er den nest beste rangeringen et prosjekt kan få og innebærer at prosjektet er bygget med høy grad av bærekraftighet.

– Vi er veldig fornøyde med å ha oppnådd excellent i prosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal. Jeg vil gratulere alle i prosjektet som har bidratt både hos Nye Veier og Hæhre Entreprenør AS som var vår totalentreprenør. Arbeidet med Ceequal -sertifisering er et verktøy som gjør at vi nå kan dokumentere hvordan vi har jobbet sammen med entreprenøren for å redusere klimagassutslipp. Samtidig oppnådde vi kostnadsreduksjon i dette prosjektet, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland, i meldingen.

Strekningen nye E18 Rugtvedt-Dørdal er om lag 16 kilometer og bygget som firefelts vei med fartsgrense 110 km/t. Kontrakten med Hæhre Entreprenør AS for utbyggingen ble signert 10. mai 2017. Veien stod ferdig i desember 2019.

Daglig leder i Hæhre Entreprenør, Gudmund Roen, trekker frem godt samarbeid og god samhandling som en av suksesskriteriene for måloppnåelsen.

– Tredjepartsverifiseringen viser at vi har gjort mye riktig i gjennomføringen når det kommer til bærekraftsvurderinger og -tiltak, i tillegg til god planlegging fra Nye Veiers side. Vi har også hatt dyktige samarbeidspartnere i våre underentreprenører og prosjekterende rådgiver, COWI, som har bidratt til den høye karakteren, sier Roen via meldingen.

Overrekkelsen av diplomet skjedde digitalt via Teams der Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier, øvrige ansatte og representanter fra Nye Veier, Hæhre Entreprenør AS og Melanie Manton, Global Business Development Manager – Infrastructure i bre som administerer Ceequalsertifiseringen, og ordfører i Bamble Hallgeir Kjeldal, deltok dels fysisk på Nye Veiers prosjektkontor på Rugtvedt og dels via Teams.

For å oppnå en Ceequal -sertifisering kreves det detaljert dokumentasjon på hvordan man har jobbet med bærekraft, medvirkning, ytre miljø og klimagassutslipp i prosjektet. Nye Veier har ansatte som er sertifisert innen ordningen og pådrivere.

– For å oppnå høy score i Ceequal kan vi ikke bare komme med påstander om hvor grundig vi selv mener å ha jobbet med bærekraft. Dokumentasjonen skal gås gjennom av en eksternt oppnevnt komité. Dette sikrer objektivitet og troverdighet, sier Espen Hoell, rådgiver ytre miljø i Nye Veier og sertifisert bruker av Ceequal -verktøyet.

– Store samferdselsprosjekter har konsekvenser for både klima og miljø og i dette prosjektet gjorde vi hele tiden avveininger. Vi hadde generelt godt samarbeid med totalentreprenøren og vil berømme samarbeidet også med Ceequal, Erfaringen fra arbeidet i dette prosjektet tas med videre i kommende Nye Veier-prosjekter, sier Jørn Rinde som var utbyggingssjef for E18 Rugtvedt-Dørdal.

Hæhre Entreprenør er klare på at tiltakene som ble gjort under byggingen av E18 Rugtvedt- Dørdal bidro til vesentlig klimagassreduksjoner, forbedret robusthet mot klimagassendringer og god ivaretakelse av tredjeperson og nærmiljøet.

– Det ble også gjort en rekke miljømessige tiltak som begrenset den negative påvirkningen på naturmangfoldet, skriver entreprenøren.

– For oss i Hæhre har prosessen med CEEQUAL-sertifisering av prosjektet gitt oss nyttig læring og kunnskap som vi tar med oss videre i pågående og nye prosjekter. Vi skal hele tiden strekke oss for å bli bedre, og vårt mål er å være en god partner i å kontinuerlig forbedre arbeidet innenfor bærekraftige løsninger, sier Roen.