Anette Aanesland, konst. adm. direktør i Nye Veier AS, og Pablo Ovejas, direktør i FCC Construcción A.S, fikk æren av å sprette kaken på kontraktsigneringen i Trondheim mandag. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Nye Veier og FCC Construcción signerte milliardkontrakt for ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene

Mandag signerte Nye Veier AS milliardkontrakt med det spanske entreprenørselskapet FCC Construcción A.S.

Kontrakten har en verdi på cirka 2,6 milliarder kroner ekskl. mva. og vedlikehold.

Anette Aanesland, konstituert sjef i Nye Veier, fikk mandag formiddag undertegnet sin første storkontrakt. Det skjer en drøy måned etter at hun ble innsatt i stillingen, foreløpig midlertidig inntil en permanent Nye Veier-sjef er på plass. Det skjedde i Trondheim der hun undertegnet kontrakten sammen med toppsjefen Pablo Ovejas i den spanske entreprenørgiganten FCC.

 – Sammen med Rambøll og trøndelagsbaserte Johs. J. Syltern, skal FCC bygge ny trafikksikker E6 fra Ulsberg i Rennebu kommune til Vindåsliene i Midtre Gauldal. Dette er FCCs første kontrakt i Norge, og et eksempel på internasjonalt og lokalt samarbeid, heter det i en pressemelding fra Nye Veier.

– Dette er en vesentlig milepæl, og det er grunn til å gratulere alle kontraktsparter, sier Anette Aanesland, konst. administrerende direktør i Nye Veier.

– I FCC er vi takknemlig og begeistret for å få denne muligheten i Norge, som del av vår internasjonale ekspensjonsstrategi, sier Pablo Ovejas, direktør i FCC Construcción.

FCC ble tidligere i høst tildelt kontrakten på å bygge 25 km firefelts motorvei mellom Ulsberg i sør og Vindåsliene i nord, i henholdsvis Rennebu og Midtre Gauldal kommuner i Trøndelag.

Anleggsarbeidet kan starte om snaut et år, og ferdigstillelse tre år senere. Det er et helt år før anleggsstart av dette prosjektet etter de første planene som ble lagt.

Aanesland er ikke redd for at utenlandske entreprenører tar de viktigste og største byggeoppdragene i Norge.

– Dette er faktisk det andre av våre byggeprosjekt som går til en utenlandsk entreprenør av alle de kontrakter vi har satt ut i livet, er Aaneslands kommentar til Byggeindustrien. Det er det avdelingen i Trondheim som står bak den første, utenlandske byggekontrakten- også det til en spansk entreprenør, nærmere bestemt Acciona Construccion som har fått ansvaret for firemilliardersprosjektet, ny motorvei mellom Ranheim og Værnes, et prosjekt der anleggsstart trolig blir kommende vår.

Aanesland peker også på at den største enkeltkontrakten Nye Veier har inngått så langt, er på vel fire milliarder kroner, har gått til AF Gruppen for bygging av ny E 39 mellom Kristiansand og Mandal.

Glad for å være i Norge
Pablo Ovejas, sjef for FCC i Norge, er selvsagt glad for at de omsider slipper til på det norske byggmarkedet. De kom til Norge for bare et par år siden, og er i dag blant de fem entreprenørene som er prekvalifisert for å bygge ny bru på E6 over Mjøsa.

– Vi ser på Norge som et meget spennende marked, og er interessert i alle typer bygg- og anleggsprosjekter her i landet, sier adm. direktør Pablo Ovejas til Byggeindustrien.

Når det ble FCC som ble valgt blant fire prekvalifiserte entreprenører, og der det var ett norsk selskap (AF Gruppen), til å bygge den nye motorveien helt sør i Trøndelag, skyldes det selvsagt flere grunner. Regiondirektør Johan Arnt Vatnan og Anette Aanesland understreker spesielt det spanske selskapets målsetting og ønske om nært samarbeide med lokale entreprenører. Det påpeker også Ovejas på overfor Byggeindustrien.

Som hånd i hanske
De lokale samarbeidspartnerne i dette prosjektet, er først og fremst Johs. J. Syltern AS, det kjente entreprenørselskapet fra Åfjord, og Rambøl som skal bidra først og fremst på konsulentsiden. For Øystein Syltern, eier og daglig leder i familieselskapet, er dette selvsagt en stor dag. Så å si hele den 25 kilometer nye motorveien med fire felt, og fartsgrense på 110 km/t, skal bygges i jomfruelig terreng, øst for dagens E6 og Dovrebanen som ligger i det samme område. Det betyr at ikke mindre enn seks millioner kubikkmeter stein og løsmasse skal flyttes på, og den oppgaven er det Syltern som får ansvaret for å utføre.

Øystein Syltern regner med at om lag en milliard kroner av den totale kontraktssummen på 2,6 milliarder vil tilfalle dem. Det blir i så fall den største kontrakten noen gang i Sylterns historie.

Og Ulsberg-Vindåsliene passer Johs. J. Syltern som hånd i hanske. Firmaet har hatt oppdrag for 1,2 milliarder kroner for bygging av anleggsveier og grunnfundament for en rekke av de store vindturbinparkene som er bygd, og er under bygging på Fosenhalvøya og flere andre steder i gamle Sør-Trøndelag. Nå begynner de fleste vindparkene å stå ferdig, og Syltern har gjort jobben sin. Når det blir byggestart på den nye motorveien om et års tid, står Syltern klar med 60-70 maskiner, og en god del av staben på 140 ansatte.

Den nye motorveien skal stå ferdig i løpet av 2023. Mesteparten av traseen skal gå gjennom skog og typisk trøndersk myrterreng. To tunneler skal bygges, Vindåslitunnelen i nord på to kilometer, og Ulsbergtunnelen i sør som skal bli 1,3 km.Flere bruer skal bygges, og toplanskryss for avkjørsel til tettstedet Berkåk, kommunesentret i Rennebu kommune, og til fylkesvei 700 som går nordover til Orkdal og E39.

Ifølge Ovejas vil FCC satse maksimalt på partnerskapet med Johs. J. Syltern, Rambøll og Nye Veier, og han lover at den nye veien skal bygges så raskt som mulig.

Prosjekt av stor betydning
Den nye veien nord for Ulsberg legges øst for dagens E6 og bygges i hovedsak som fire felts motorvei utenom Berkåk. Prosjektet omfatter to tunneler (1,3 kilometer og 2 kilometer), samt flere bruer og betongkonstruksjoner.

Utbyggingen får stor betydning for framkommelighet og trafikksikkerhet fordi den nye motorveien avløser en E6-strekning med lav standard og høy ulykkesrisiko.

20 prosent i sparte kostnader
Utbyggingen har en samlet prosjektkostnad på cirka 3,6 milliarder kroner inkl. mva.

– Dette er i overkant av 20 prosent lavere enn anslaget i 2016 da Nye Veier overtok prosjektet fra Statens vegvesen. Planen den gang gikk ut på å bygge ny to- og trefelts vei for 90 km/t i en annen trasé enn den valgte, og gjennom Berkåk, melder Nye Veier.

E6 Ulsberg–Vindåsliene blir gjennomført som totalentreprise med integrert samhandling og målpris. Planlagt byggestart er høsten 2020, og ny E6 tas i bruk i 2023.

Prestasjonsmål for prosjektet:
* Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv
* Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering
* Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø
* Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag
* Optimalisere involveringen av kontraktsmedhjelperne i realiseringen av prosjektmålene

<p>Bakerst f.v: Roar Sjøbakk (Syltern), Marianne Aase (Rambøll), Bjørn Endre Dyrseth (Rambøll), Johan Arnt Vatnan (Nye Veier) og Lars Bjørgård (Nye Veier). I midten f.v: José Martínez Salazar (FCC), Arild Mathisen (Nye Veier) og Øystein Syltern (Syltern). Foran: Anette Aanesland (Nye Veier og Pablo Ovejas (FCC). Foto: Øyvind Nordahl Næss</p>Foto: Arne SellægNye Veier-sjef Anette Aanesland og FCC-sjef Pablo Ovejas gratulerer hverandre etter at milliardkontrakten er undertegnet. Foto:Arne SellægFCCs ledelse i Norge er godt fornøyd med at de nå kommer i gang med sitt første storprosjekt her i landet. T.v. adm. direktør Pablo Ovejas og prosjektdirektør José Martinez Salazar. Foto: Arne SellægEier og daglig leder Øystein Syltern i familiefirmaet Johs. J. Syltern AS fra Åfjord kan belage seg på de største enkeltoppdraget firmaet noen gang har hatt. Foto: Arne Sellæg