Denne uken vil Nye Veier og AF Anlegg demonstere en selvkjørende vals. Bildet er ikke av den aktuelle maskinen. Foto: Wirtgen Group.

Nye Veier og AF tester selvkjørende anleggsmaskin på veiprosjekt

Denne uken vil Nye Veier og AF Gruppen kjøre demonstrasjon av autonom vals ved prosjektet E39 Kristiansand øst – Mandal vest.

I E39-prosjektet bygger totalentreprenør AF Gruppen 19 kilometer ny motorvei for Nye Veier. Som byggherre stiller Nye Veier krav om utvikling av teknologi i prosjektet. Som et av flere innovasjonsgrep har AF Gruppen, i samarbeid med Semcon og Hamm, utviklet en autonom vals. SINTEF er forskingspartner i prosjektet, og bidrar blant annet med kunnskap om sensorteknologi, skriver AF Gruppen i en melding.

Entreprenørselskapet kjenner ikke til andre prosjekter hvor en autonom vals er brukt i veiarbeider.

Bakgrunnen for ønsket om å utvikle autonom vals, er at betjening av denne type anleggsmaskin er utfordrende, blant annet på grunn av mye støy og vibrasjoner. Målet er på sikt at føreren vil kunne betjene flere maskiner parallelt fra et kontrollrom. Det vil i tillegg til å bedre arbeidsforholdene for føreren, være mer kostnadseffektivt og øke produktiviteten, melder AF Gruppen.