Kø på E18 på vei inn til Oslo. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Terje Bendiksby NTB scanpix

Nye Veier lover billigere veier

Nye Veier lover å bygge langt billigere motorveier enn Statens vegvesen. Blant annet ved å fjerne veibelysning og bygge smalere veier, ifølge Aftenposten

Det nye statlige veiselskapet har overtatt ansvaret for byggingen av veier for til sammen 148 milliarder kroner og tror kostnadene kan reduseres med 22 milliarder kroner, skriver avisen.

Dette skal blant annet oppnås ved å kutte ut belysning over lange strekninger, redusere kravene til sikt, redusere veibredden og tykkelsen på asfalten, lage enklere frostsikring og velge billigere dreneringsløsninger.

– På en del områder bygger vi med for høy standard i Norge, mener vi. Det må inn et større kostnadsfokus, sier sjef for selskapet Ingrid Dahl Hovland.

Hun mener at tiltakene ikke vil gå ut over sikkerheten, og viser blant annet til at det ikke finnes forskning som sier at veilys gir høyere trafikksikkerhet utenfor tettbebygde strøk og utenfor kryssområder.

Direktør i Statens vegvesen, Terje Moe Gustavsen, har følgende kommentar til planene.

– Det kan bli dyrt å bygge billig dersom utgiftene til drift og vedlikehold blir store. Og hensynet til trafikksikkerhet er sentralt i all planlegging og bygging av veier. Samtidig er det viktig hele tiden å se muligheter for endringer, eventuelt forenklinger, og ta i bruk nye metoder. (©NTB)