Fra styremøte i det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad, Brokelandsheia. Av hensyn til smittevern er dialogmøtene og de åpne kontordagene kun åpne for påmeldte.

Nye Veier inviterer til digitale dialogmøter om strekningen E18 Dørdal - Tvedestrand

I samråd med styret i det interkommunale plansamarbeidet inviterer Nye Veier til digitale dialogmøter med lag og foreninger om strekningen E18 Dørdal - Tvedestrand. I tillegg arrangerer de åpne kontordager for grunneiere og andre berørte.

Hensikten med arrangementene er at interesserte kan komme i direkte kontakt med Nye Veier og drøfte aktuelle temaer.

Dialogmøter med lag og foreninger gjennomføres 17. og 19. november. 

Møtene gjennomføres digitalt via Teams, og det settes av 20 minutter til hvert møte.

- Vi ber om at deltakere forhåndspåmelder seg med kontaktopplysninger innen første november, skriver Nye Veier i en pressemelding.

Les mer om hvordan du melder deg på møtene her.

Av hensyn til smittevern er også åpne kontordager kun åpne for påmeldte.

Her er møtetidspunktene for åpne kontordager for grunneiere og andre berørte.

  • Tvedestrand og Vegårshei kommuner: 10.november klokken 14.00 til 20.00. Tvedestrand Gamle Rådhus, Fritz Smiths gate 2
  • Gjerstad og Risør kommuner: 11. novemver klokken 14.00 til 20.00. Heimat, Brokelandsheia 6.
  • Bamble og Kragerø kommuner: 12. november klokken 14.00 til 20.00. Nye Veiers prosjektkontor på Rugtvedt, Herreveien 57, 3960 Stathelle