Fra venstre: Per Gunnar Sveen – stortingskandidat AP Hedmark, Odd Erik Kokkin – LO distriktssekretær Hedmark, Trude Tinnlund – LO ledelse, Truls Strand Nilsen – LO anleggssekretær, Hege Søberg – LO rådgiver Hedmark, Johnny Olafsen – Arbeidsmandsforbundet og Heikki Smestad – HMS-leder Hæhre. I tillegg deltok, Oddbjørn Fagerholt – anleggssekretær Arbeidsmandsforbundet og Bjørn Bakerød – hovedverneombud Hæhre. Fra Nye Veier deltok prosjektdirektør Øyvind Moshagen, utbyggingssjef Kåre Nordsjø, utbyggingssjef Jarle Kristian Tangen, SHA-rådgiver Arne Opdahl og kommunikasjonsrådgiver Rune Kjøs.

Nye Veier inngår avtale med LO

Nye Veier E6 Mjøsregionen har blitt enige med LO om å inngå avtale om LO-koordinator for utbyggingen av E6 fra Kolomoen – Moelv. Koordinatoren skal engasjeres på fulltid og inngå i Nye Veiers organisasjon.

Den primære oppgaven for LO-koordinatoren blir å ivareta Nye Veiers samfunnsansvar, med særlig vekt på lønns- og arbeidsvilkår, boforhold, arbeidstid, bruk av kontraktsmedhjelpere samt bruk av faglærte og lærlinger.

- Vi arbeider aktivt for en sikker, helsefremmende og rettferdig arbeidsplass. LO-koordinatoren blir et viktig virkemiddel for å oppnå dette, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen i en melding.

Samarbeidet mellom Nye Veier og LO ble diskutert på et møte mandag denne uken der både LO, Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet, Fylkesrådsleder i Hedmark Fylkeskommune og Hæhre Entreprenør var representert.

- Vi hadde et svært godt samarbeidsmøte. Jeg oppfattet at både Tinnlund i LOs ledelse og de andre deltakerne i møtet stilte seg positive til grepene vi i Nye Veier har gjort i gjennomførings- og kontraktstrategien. Måten vi jobber på bidrar til høyere sikkerhet i byggefasen, sier Moshagen.

Nye Veier fikk også gode tilbakemeldinger fra deltagerne på at det er innført kraftfulle krav allerede fra de første kontraktene.

Dette er den andre stillingen som LO-koordinator for Nye Veier og den tredje avtalen innen samferdsel totalt sett. Det er i dag seks LO-koordinatorer i Norge.

- Vi er helt sikre på at avtalen fører til et godt og aktivt samarbeid mellom oss som byggherre, totalentreprenørene og LO, sier Moshagen.

LO-koordinatoren skal ha hele prosjektet fra Kolomoen til Moelv som sitt arbeidsfelt. Avtalen signeres formelt i begynnelsen av september.