Nye Veier innfører nytt alternativ til rettssaker ved grunnerverv

Nye Veier vil nå tilby mekling som løsning i grunnervervsaker.

Det skriver Nye Veier i en pressemelding mandag.

– Mange rettsaker har som følge av Covid-19-situasjonen blitt utsatt. Nye Veier tok initiativ til dette pilotprosjektet for å kunne tilby berørte parter en mulighet til å bli raskere ferdig med pågående tvister knyttet til grunnerverv. For mange har det stor verdi å kunne sette en sluttstrek for sin sak, sier leder for Grunnerverv og forvaltning i Nye Veier, Magne Bye, i meldingen.

Mekling som konflikthåndtering er ikke nytt i Norge, men har, ifølge pressemeldingen, aldri blitt brukt i sammenheng med grunnerverv tidligere. Nye Veier ønsker i en startfase å tilby mekling på noen utvalgte veiprosjekter i Innlandet og i Trøndelag, men hvis dette er vellykket, håper de å kunne tilby mekling som verktøy i alle kommende prosjekter.

Ifølge meklingsadvokat Morten Tveten er det mulig å oppnå store besparelser ved å bruke mekling til å løse uenigheter knyttet til grunnerverv.

– I Danmark har vi sett eksempler på at mekling, fremfor rettslig prosess, reduserte totalkostnadene med en tredjedel. Med mekling reduseres advokatutgiftene betraktelig. Slik vi ser det, blir de store vinnerne grunneierne og samfunnet, sier han i pressemeldingen.