Nye Veier i dialog med Datatilsynet

Etter at Datatilsynet forrige uke uttrykte skepsis til om ordningen som var etablert for reisetidsmålinger er i tråd med gjeldende personvernforordninger, har Nye Veier fått utført uavhengige vurderinger av saken. Disse konkluderer med at EUs personvernforordning kommer til anvendelse.

- Denne informasjonen har blitt oversendt til Datatilsynet og vil danne grunnlag for videre dialog om hvordan forholdet skal bli brakt i orden. Vi tar saken alvorlig og Nye Veier vil selvsagt rette seg etter Datatilsynets veiledning og eventuelle pålegg, sier kommunikasjonsdirektør i Nye Veier, Christian Altmann i en pressemelding.

Nye Veier skal ivareta personvernet til sine trafikanter, derfor har selskapet de siste årene innført en rekke tiltak for å sikre etterlevelse av EUs personvernforordning (GDPR). Dette omfatter også tiltak for å bedre kontrollen med selskapets tjenesteleverandører.

- Da vi ble oppmerksomme på at teknologien som benyttes for reisetidsmålinger kunne bryte med personvernforordningen, stanset vi umiddelbart all bruk av løsningen. Nye Veier setter nye registreringer i bero inntil forhold knyttet til personvern og selskapets juridiske adgang til å gjennomføre reisetidsmålinger ved bruk av blåtannteknologi er avklart, sier Altmann.

Registrering av reisetid er brukt for å beregne nytten for samfunnet av et veiprosjekt.  Reisetid gjennom et anleggsområde er en god indikator på i hvor stor grad trafikantene opplever forsinkelser i byggetiden for ny vei. For å skaffe et godt beslutningsgrunnlag, har Nye Veier fått gjennomført reisetidmålinger på følgende strekninger:

  • E6 Kolomoen-Moelv (februar 2020)
  • E6 Moelv-Øyer (august 2018)
  • E6 Øyer-Otta (april 2020)
  • E6 Kvål-Melhus (oktober 2019)
  • E6 Ranheim-Værnes (oktober 2019)
  • E39 Kristiansand-Mandal (Døle bru) (oktober 2019)
  • E18 Arendal-Grimstad (mai 2020)
  • E16 Kløfta-Kongsvinger (juni 2020)