22 kilometer ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal sto ferdig sommeren 2019 og var det første prosjektet i regi av Nye Veier. AF Gruppen bygde firefeltsveien med en kontrakt på 3,2 milliarder kroner.

22 kilometer ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal sto ferdig sommeren 2019 og var det første prosjektet i regi av Nye Veier. AF Gruppen bygde firefeltsveien med en kontrakt på 3,2 milliarder kroner.

Nye Veier har tildelt kontrakter for 44 milliarder kroner- så mye har de norske fått

Så langt har Nye Veier tildelt 18 veikontrakter til en samlet verdi på rett over 44 milliarder kroner. Ifølge veiselskapet har 2/3 av den totale kontraktsverdien gått til norske entreprenører.