Det skal etableres døgnhvileplass og veiserviceanlegg ved Lonelierkrysset langs den nye E39 mellom Kristiansand og Mandal
Det skal etableres døgnhvileplass og veiserviceanlegg ved Lonelierkrysset langs den nye E39 mellom Kristiansand og MandalIllustrasjon: Nye Veier.

Nye Veier har tildelt konsesjonskontrakt for E39-hvileplass

St1 er tildelt konsesjonskontrakten for etablering og drift av døgnhvileplassen og veiserviceanlegget på Lonelier i Agder.

Anlegget plasseres ved Lonelierkrysset langs den nye E39 mellom Kristiansand og Mandal og åpnes våren 2023, skriver Nye Veier i en pressemelding

Anlegget på Lonelier blir en energistasjon for både kjøretøy og mennesker. I tillegg til ladestasjoner og drivstoffpumper for kjøretøy blir det anlagt et parkområde bak stasjonen. Leverandøren St1 eier og drifter Shell-stasjoner i Norge og ellers i Europa.

– Tildelingen gikk til St1 siden de var tilbyderen som i en helhetsvurdering hadde den høyeste kvaliteten på service- og tjenestetilbudet til brukerne. Herunder kunne St1 også vise til høy grad av trafikksikkerhet i løsningen sin, sier Magne Bye, leder for grunnerverv og forvalting i Nye Veier.

I tilknytning til døgnhvileplassen skal det etableres et døgnåpent veiserviceanlegg for både yrkessjåførene og andre veifarende.

Ved tildelingen av kontrakten vil St1 ha nødvendige arealer til disposisjon for å kunne tilby nye energiformer som biogass, hydrogen og lading til tungtransporten på motsatt side av E39, når markedet er modent for det, opplyser Nye Veier i meldingen.

I krysset blir det tilrettelagt for overgang til og fra kollektivtransport med egne tilhørende parkeringsarealer som også har lademuligheter for el-bil.

Det blir videreetablert et eget område for bobilparkering og bobiltømming på stasjonen, samt et eget område for parkering av turistbusser.

Nye Veier sin E39-utbygging mellom Kristiansand vest og Mandal øst, består av 19 kilometer firefelts motorvei, fem tunneler, åtte broer og tre motorveikryss. Prosjektet hadde byggestart i 2018 og skal åpnes for trafikk høsten 2022.