Avslaget på krysningssted av Lågen har ifølge Nye Veier vært gjenstand for en omfattende kartlegging av naturressurser, fauna, fugl og fisk. Det har vært svært høyt søkelys på å minimalisere påvirkningene av prosjektet. Det er samtidig dokumentert at den mest sårbare delen av reservatet, er området hvor dagens E6 krysser over Lågen, ifølge Nye Veier.
Avslaget på krysningssted av Lågen har ifølge Nye Veier vært gjenstand for en omfattende kartlegging av naturressurser, fauna, fugl og fisk. Det har vært svært høyt søkelys på å minimalisere påvirkningene av prosjektet. Det er samtidig dokumentert at den mest sårbare delen av reservatet, er området hvor dagens E6 krysser over Lågen, ifølge Nye Veier.Illustrasjon: Nye Veier.

Nye Veier har brukt 400 millioner på stanset E6-prosjekt: –Har ingen plan B

Utbyggingen av E6 Roterud – Storhove forbi Lillehammer utsettes på ubestemt tid. Heller ikke E6 Storhove – Øyer kan påbegynnes før linjevalget for det stansede prosjektet er avklart. Nå melder Nye Veier at de vurderer oppstart av andre utbyggingsklare prosjekter i selskapets portefølje.

Mandag kom meldingen om at Miljødirektoratet tok en klage fra interesseorganisasjon til følge, og satte til side Statsforvalteren i Innlandet sitt vedtak om dispensasjon fra verneforskriften for å fremføre ny E6 på bru over Lågendeltaet naturreservat.

Planarbeidet for 23 kilometer ny E6 mellom Roterud og Storhove har pågått i tre år i tett samarbeid med en rekke interessenter, skriver Nye Veier i en pressemelding.

– Omgjøring av tillatelse til kryssing av Lågen like før prosjektet skal i produksjon får konsekvenser. Planprosessen har vært svært omfattende. Løsningen som er vedtatt for E6, mener vi er den beste når alle hensyn er vektet. Vi har ingen plan B for prosjektet. Til det er vi kommet for langt i planprosessen, som til nå har kostet 400 millioner kroner, sier utbyggingsdirektør Espen Almlid i Nye Veier.

Får konsekvenser for flere prosjekter
Hvilke konsekvenser denne saken får på lang sikt, er ennå for tidlig å konkludere. Det er likevel åpenbart at det betyr forsinkelser på fremdrift i forhold til realisering av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen, opplyser Nye Veier.

Stans i Roterud - Storhove får konsekvenser for prosjekt både sør og nord for seg.
Et resultat med endret linjevalg for Roterud - Storhove vil kunne påvirke fremdrift for Moelv-Roterud med ny Mjøsbru, og planleggingen av riksvei 4, ifølge Nye Veier.

E6 Storhove – Øyer nord for E6 Roterud – Storhove, har godkjente reguleringsplaner i både Lillehammer og Øyer kommune. Prosjektet er nå i konkurranse for tredje gang etter to tidligere avlysninger.

– Heller ikke i dette prosjektet kan anleggsarbeid påbegynnes før linjevalg for E6 Roterud – Storhove er avklart. I ytterste konsekvens vil ikke dette prosjektet bli gjennomført, forklarer Almlid.

– Prosjektene henger naturlig sammen. Det er ikke usannsynlig med forsinkelser på ubestemt tid, tilføyer han.

utbyggingsdirektør Espen Almlid i Nye Veier.

utbyggingsdirektør Espen Almlid i Nye Veier.

Foto: Sindre Sverdrup Strand

– Omfattende kartlegging
Ifølge Nye Veier har avslaget på krysningssted av Lågen vært gjenstand for en omfattende kartlegging av naturressurser, fauna, fugl og fisk. Det har vært svært høyt søkelys på å minimalisere påvirkningene av prosjektet.

Det er samtidig dokumentert at den mest sårbare delen av reservatet, er området hvor dagens E6 krysser over Lågen. Nye Lågen bru vil gi en betydelig reduksjon av trafikk på nettopp eksisterende E6-bru, ifølge Nye Veier.

Byggemetode av ny bru er optimalisert fra planarbeidet som ble gjennomført av Statens vegvesen. Konstruksjonen som er planlagt nå, er langt mindre dominerende enn opprinnelig.

Den optimaliserte løsningen er samme type som med hell er realisert over sårbare områder som drikkevannskilde, lakseførende vassdrag og trafikkert vei ved byggingen av ny E39 mellom Kristiansand og Mandal i Agder, skriver Nye Veier i pressemeldingen.

Vurderer oppstart av andre utbyggingsklare prosjekter

  Nå må vi se på utbyggingsporteføljen på nytt. Nye Veier har prosjekter som er modne for utbygging. Med Miljødirektoratets vedtak som nå foreligger omkring E6 Roterud – Storhove, er det naturlig vurdering å forsere oppstart på andre utbyggingsklare prosjekter i porteføljen til Nye Veier, sier utbyggingsdirektør Espen Almlid.