Illustrasjon: Nye Veier

Nye Veier håper lokale og regionale entreprenører lokkes av E6-kryss

Utbyggingen av E6-krysset i Moelv har en antatt verdi på 150-200 millioner kroner.

Nye Veier varslet først at de ville lyse ut kontrakten i høst, men i januar starter endelig jakten på entreprenør for oppdraget.

Nye Veier, som tidligere har fått ros av blant andre MEF for ikke å hekte jobben på større kontrakter i milliardsjiktet, tror den vil være godt egnet for lokale og regionale aktører.

Utbygging av nytt motorveikryss på E6 i Moelv inngår i utbyggingsprosjektet av 43 kilometer firefelts E6 fra Kolomoen til Moelv.

- Utvikling av Moelvkrysset fra to til fire felt blir et spennende og krevende oppdrag. Sikker og god ivaretakelse av alle trafikanter samt ivaretakelse av naboer blir en viktig del av oppgaven, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet i en melding.

Oppdraget omfatter blant annet bygging av cirka 1.100 meter firefelts motorvei for 110 km/t, alle ramper og tilkomster til og fra E6, cirka 70 meter motorveibru over Storgata, to rundkjøringer, ny parkering for pendlere og kommunaltekniske arbeider.

Nye Veier har valgt å benytte konkurranse med forhandling for anskaffelse av entreprenør. Anbudskonkurransen blir offentliggjort i første halvdel av januar.

Det nye krysset i Moelv skal stå ferdig innen utgangen av 2020.