<p>Byggherre, entreprenør og alle konsulentene i fokus da den store byggekontrakten for nye E6 i Trøndelag ble undertegnet fredag.</p>Konsernsjef Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier gir sine råd til byggherre og entreprenør, f.v.regiondirektør Johan Arnt Vatnan, utbyggingssjef Jørund Gullikstad, Nye Veier, prosjektleder Lars Erik Moe, Nye Veier, prosjektleder Trond Simensrud, Hæhre Entreprenør og daglig leder Gudmund Roen,. Hæhre Entreprenør.Glade aktører undertegner kontrakten som er verd vel fire milliarder kroner, f.v. prosjektleder Trond Simenstad, Hæhre, daglig leder Gudmund Roen, Hæhre, adm.dir. Ingrid Dahl Hovland, Nye Veier og regiondirektør Johan Arnt Vatnan, Nye Veier

Nye Veier går nordover

Starten på en ny etappe på E6 nordover fra Trondheim for Nye Veier ble tatt fredag.

Veiselskapet signerte samarbeidskontrakten med Hæhre Entreprenør som sammen med sine samarbeidspartnere skal bygge 19 kilometer ny firefelts motorvei fra Kvithammar i Stjørdal kommune i sør, til Åsen i Levanger kommune i nord.

Nok en milepæl er dermed passert for Trøndelagsavdelingen av Nye Veier som allerede er i gang med to andre storprosjekter, Ranheim – Værnes, nord for Trondheim, og Melhus-Kvål i sør, begge en del av E6. Ikke nok med det. Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier E 6 Trøndelag ser gjerne at de får enda mer å gjøre:

- Vi har ikke noe imot å fortsette veibyggingen videre nordover på E6, fra Åsen mot Steinkjer, en strekning som Statens vegvesen i dag har ansvaret for. Det vil være naturlig at vi tar på oss dette prosjektet også, sier Vatnan til Byggeindustrien.

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier er ikke uenig med Vatnan. Også hun mener det vil være naturlig at Nye Veier fortsetter E6-utbyggingen videre nordover i Trøndelag.

Det var en stor dag både for Nye Veier og Hæhre Entreprenør. Prosjektet de skal gjennomføre i Trøndelag er beregnet å koste vel fire milliarder kroner, eks. merverdiavgift. Dette er den største enkeltkontrakten Hæhre noen gang har inngått, og det første store prosjektet i Trøndelag. Fra før har Hæhre en ordrereserve på 4,2 milliarder kroner, fra Mandal i sør til Svalbard i nord. Flere av dem med Nye Veier som byggherre. Like nord for Trøndelagsgrensen har Hæhre og Skanska i lang tid vært engasjert med å bygge ny E6 nordover på Helgeland fra grensen mot Trøndelag og fram til Saltfjellet.

Tar 60 prosent av jobben
- Vi regner med at vi selv kan utføre om lag 60 prosent av arbeidet med den nye motorveien. All tunneldriving (en lang på 7,8 km), veibygging, tre mindre, alle med doble tunnelløp, ett toplanskryss, to mindre bruer, to viltoverganger/miljøtunneler og én jernbanebru har vi i Hæhre planlagt å utføre selv.

- Likevel vil det bli nok av oppdrag også for lokale underentreprenører. Både mye av graving og masseflytting vil bli satt bort, opplyser prosjektleder Trond Simensrud hos Hæhre til Byggeindustrien.

Nye Veier legger stor vekt på nært samarbeid med byggherre, konsulenter og berørte kommuner. Johan Arnt Vatnan har tidligere sagt at dersom en entreprenør ikke har noe å tilføre et byggeprosjekt, kan de like godt holde seg hjemme. Alt neste uke etablerer Hæhre seg med sine folk hos Nye Veier på Sluppen i Trondheim for jobben med den videre detaljplanlegging fram til byggestart om vel ett år. Med på denne planleggingen blir også representanter for de to kommunen som berøres av den nye veien, Stjørdal og Levanger, og for den store konsulentstaben som ledes av konsulentfirmaet Dr. ing. Aas Jakobsen Trondheim, som har kontor i samme bygg som Nye Veier.

De har med seg disse konsulentene: ViaNovanettverket sammen med Sweco og NGI (Norges Geotekniske Institutt), Brekke & Strand Akustikk, Selberg Arkitekter og ECT (elektro) i Trondheim.

- Vi har lenge etterlyst et tettere samarbeide mellom utbygger, entreprenør, konsulenter og øvrige parter som berøres av utbyggingen, og nå får vi det, understreker Trond Simensrud.

I konkretiseringsfasen for de fire entreprenørene som ble kvalifisert, kom Hæhre best ut på alle parametere, påpekte Johan Arnt Vatnan da samarbeidskontrakten ble undertegnet.

Økt fokus på sikkerhet
Det er bare få døgn siden Hæhre sammen med Veidekke fikk kritikk av Vegtilsynet for brudd på flere sikkerhetsbestemmelser for Nye veier-prosjektet Kolomoen-Moelv i Hedmark. Derfor la Ingrid Dahl Hovland stor vekt på at sikkerhetsspørsmål, både når det gjelder anleggstrafikken for det nye anlegget generelt, og for trafikkavviklingen i det aktuelle anleggsområdet, spesielt, må ivaretas.

Når den nye veien fra Kvithammar til Åsen står ferdig i 2025/26 vil det være mer eller mindre sammenhengende firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km i timen fra Kvål i Melhus kommune til Åsen i Levanger. Få år senere vil det stå ferdig motorvei helt sør til en viktige veikrysset med riksvei 3 i Ulsberg i Rennebu kommune, en motorveistrekning som da blir på over 120 km.