Illustrasjonsfoto: Ådne Homleid

Nye Veier: Fire tilbydere er kvalifisert for E39-konkurranse

Fire tilbydere er kvalifisert for å konkurrere om entreprisen på E39 fra Mandal øst til Mandal by.

Disse fire er:
* AF Gruppen Norge AS, med Norconsult som underleverandør.

* Betonmasthæhre Anlegg AS med» Rambøll Norge AS, Sweco Norge AS, Traftec AS og TT Anlegg AS som underleverandører.

* Joint venture bestående av Itinera SPA og FCC Construcciónes S.A. med Aecom Inosca S.L.U. og Aecom Ltd som underleverandører.

* Veidekke Entreprenør AS med Veidekke ASA og Cowi som underleverandør.

- Risa AS, med en rekke underleverandører, søkte om å bli kvalifisert, men tilfredsstilte ikke alle skal-kravene Nye veier stiller til selskaper som skal konkurrere om entreprisekontrakter, heter det i en melding fra Nye Veier.

Strekningen Mandal øst – Mandal by består av seks km firefelts motorvei (E39), samt syv km. tofelts adkomstvei til Mandal by. Veien er planlagt ferdig første halvår 2022.

Kontrakten har en anslått verdi på 1,8 milliarder kroner.

Se protokollen her