Utbyggingsdirektør Espen Almlid i Nye Veier. Foto: Sindre Sverdrup Strand
Utbyggingsdirektør Espen Almlid i Nye Veier. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Nye Veier-direktør inn i Vy-styret

Utbyggingsdirektør Espen Almlid er en av to nye styremedlemmer regjeringen har satt inn i Vygruppen.

På mandagens generalforsamling i Vygruppen AS ble Dina Elverum Aune og Espen Almlid valgt inn som nye aksjonærvalgte styremedlemmer, mens styreleder Berit Svendsen og styremedlemmene Semming Semmingsen og Geir Inge Stokke ble gjenvalgt for to år.

– Pandemien har hatt stor innvirkning på Vygruppens virksomhetsområder, og selskapet er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon. Det er derfor viktig at Vy forvalter sine ressurser på en best mulig måte. Med Dina Elverum Aune og Espen Almlid som nye styremedlemmer får styret tilført relevant kompetanse innen både finans- og økonomistyring og omstillingarbeid, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Espen Almlid (1978, Innlandet) er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra BI. Han tok tidligere i år fatt på stillingen som utbyggingsdirektør i Nye Veier siden. Almlid har hatt ulike lederstillinger i Bane NOR SF og jobbet i KPMG og PWC. Almlid har erfaring fra å lede omstillingsprosjekter i jernbanesektoren, og lang erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring, skriver departementet i meldingen.

Dina Elverum Aune (1964, Trøndelag) er utdannet økonom. Aune har lang erfaring med finans-, økonomi- og risikostyring. Hun er finansdirektør i Tensio AS, og har tidligere vært økonomisjef i Trondheim Havn IKS og finansdirektør i Fesil ASA. Hun har i tillegg vært fungerende konsernsjef i Fesil AS. Aune har lang og bred styreerfaring, også som leder av revisjonsutvalg, opplyser Samferdselsdepartementet.