Nye Veier AS søker SHA Rådgiver til E6 Innlandet

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire
utbyggingsområder.

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på omlag 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Firma Experis for Nye Veier
FylkeHedmark, Oppland
StedHamar og Lillehammer
Søknadsfrist18.12.2018

Nye Veier AS søker SHA Rådgiver til E6 Innlandet.

Stillingen rapporterer personalmessig til Prosjektdirektør i utbyggingsområde. Rollen vil i det daglige arbeide tett opp mot ledelsen og HMS rådgiver i utbyggingsområdet og ledelse for vedkommende utbyggingsstrekning. Gode relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, også eksternt, inkludert leverandører er viktig for rollen.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å ivareta samfunnsansvar, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i store kontrakter
 • Sikre at SHA kravene i byggherreforskriften samt kontrakter blir ivaretatt under alle prosjektfaser
 • Ansvar for at SHA dokumentasjon utarbeides, implementeres og vedlikeholdes
 • Påse at hovedentreprenørens HMS plan er implementert og utføres
 • Sikre samordning, koordinering og rapportering i prosjekt med hensyn til HMS og CSR (KPI, trender, avvikshåndtering)
 • Bidra positivt inn mot totalentreprenør med proaktiv og åpent samarbeid i hverdagen
 • Påse at hovedentreprenør har kontroll på sertifisering, kontroll og vedlikehold av maskiner og utstyr
 • Tilrettelegge for ledelsesinspeksjoner og delta i granskninger, HMS-revisjoner og verifikasjoner
 • Bidra til å løfte SHA arbeidet i kontraktene til beste praksis slik at null-målene nås
 • Tett samarbeid med utbyggingssjefene og de andre HMS ressursene i utbyggingsområdet
 • Samarbeid på tvers mellom kontrakter både i eget og andre utbyggingsområder

Utdannelse:

Mastergrad/Bachlor innen enten HMS, risikostyring eller tilsvarende. Positivt med noe realkompetanse innen granskning og revisjon. Relevant erfaring kan kompensere noe for manglende formell utdanning.

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Krav om praktisk erfaring fra bygg og anleggsbransjen (Gjelder for KU)
 • God kompetanse om Arbeidsmiljøloven med forskrifter, bl.a Byggherre- og Internkontrollforskriften, Brann-, eksplosjonsvern og Forurensningsloven
 • Praktisk erfaring med oppfølging av HMS
 • God norsk og engelsk formuleringsevne både muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med erfaring fra granskning og revisjon
 • Det er ønskelig med kjennskap til tunnel, bru og sprengningsarbeid samt formal utdanning innen HMS på høgskole eller universitetsnivå

Personlige egenskaper:

 • Evne å skape engasjement og eierskap hos alle aktører i prosjektet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert og helhetstenkende
 • Nytenkende og resultatfokusert
 • Motivert for å arbeide med HMS
 • Driv og evne til å ta initiativ for kontinuerlig forbedring
 • Lagspiller – opptatt av selskapets samlede resultater
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Åpen, lojal, ærlig og høy integritet

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

Frist: Snarest og innen 18 desember 2018

Arbeidssted: Hovedsakelig Hamar frem mot våren 2020 og deretter Lillehammer.

Tiltredelse: Etter avtale.

Kontraktsform: Fast ansettelse.

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

Seniorrådgiver Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

Søk Stilling for å komme til vår hjemmeside hvor du kan registrere din CV og søke stillingen.

Vis flere stillinger: