Nye Veier AS søker SHA Rådgiver til E6 Innlandet

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire
utbyggingsområder.

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Firma Experis for Nye Veier
FylkeHedmark
StedHamar
Søknadsfrist10.07.2018

Nye Veier AS søker SHA Rådgiver til E6 Innlandet.

Stillingen rapporterer personalmessig til Utbyggingssjef i utbyggingsområde. Faglig rapportering til Fagstab for HMSK og stillingen inngår i fagnettverk som koordineres av HMSK fagstab. Rollen vil i det daglige arbeide tett opp mot ledelsen i utbyggingsområdet / ledelse for vedkommende utbyggingsstrekning, og ellers ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, også eksternt, inkludert leverandører innen relevante områder.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å ivareta samfunnsansvar, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjektet
 • Sikre at SHA kravene i byggherreforskriften samt kontrakter blir ivaretatt under alle prosjektfaser
 • Ansvar for at SHA dokumentasjon utarbeides, implementeres og vedlikeholdes
 • Følge opp at hovedentreprenørens HMS plan er implementert og utføres
 • Sikre samordning, koordinering og rapportering i prosjekt med hensyn til HMS og CSR (KPI, trender, avvikshåndtering)
 • Følge opp at hovedentreprenør har kontroll på sertifisering og kontroll og vedlikehold av maskiner og utstyr
 • Forebyggende HMS-tiltak på anleggsområdet
 • Tilrettelegge for ledelsesinspeksjoner og delta i granskninger, HMS-revisjoner og verifikasjoner
 • Sikre at beredskapsanalyser og planer er utarbeidet og implementerte innen både sikkerhet og sikring
 • Ansvar for at øvelser blir gjennomført i henhold til plan, i tillegg til at verifikasjon og revisjonsplan for prosjektet blir gjennomført

Utdannelse:

Sivilingeniør/ingeniør/mastergrad innen enten HMS, risikostyring, bygg og anlegg, elektro eller geoteknikk/geologi. Ønskelig med formalkompetanse innen granskning og revisjon.

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Krav om praktisk erfaring fra bygg og anleggsbransjen (Gjelder for KU)
 • God kompetanse om Arbeidsmiljøloven med forskrifter, bl.a Byggherre- og Internkontrollforskriften, Brann- , eksplosjonsvern og Forurensningsloven
 • Praktisk erfaring med oppfølging av HMS
 • God norsk og engelsk formuleringsevne både muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med erfaring fra granskning og revisjon
 • Det er ønskelig med kjennskap til tunnel, bru og sprengningsarbeid samt formal utdanning innen HMS på høgskole eller universitetsnivå

Personlige egenskaper:

 • Evne å skape engasjement og eierskap hos alle aktører i prosjektet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert og helhetstenkende
 • Nytenkende og resultatfokusert
 • Motivert for å arbeide med HMS
 • Driv og evne til å ta initiativ for kontinuerlig forbedring
 • Lagspiller – opptatt av selskapets samlede resultater
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Åpen, lojal, ærlig og høy integritet

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

Frist: Snarest og innen 10 juli 2018

Arbeidssted: Prosjektkontor og i utbyggingsområdet

Tiltredelse: Etter avtale.

Kontraktsform: Fast ansettelse.

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;
Seniorrådgiver Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

Kristian Aarsnes Abrahamsen, mobil 913 67 999 / e-post: kristian.aarsnes.abrahamsen@no.experis.com

Klikk her for å komme til vår hjemmeside hvor du kan registrere din CV og søke stillingen.

Vis flere stillinger: