Nye Veier AS søker SHA koordinator til Utbyggingsområde E18, Tvedestrand - Arendal

Nye Veier AS er etablert og operativt fra 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand. Oppstartporteføljen består av åtte veistrekninger i Sør- og Midt-Norge med en investeringsramme på om lag 148 mrd. kroner. Selskapet etablerer nå en slank byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Vi ønsker at ledere og medarbeidere i organisasjonen skal være gode rollemodeller og ha komplementær kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Firma Experis for Nye Veier
FylkeAust-Agder
StedArendal
Søknadsfrist24.11.2016

Nye Veier AS søker SHA koordinator til Utbyggingsområde E18, Tvedestrand - Arendal.

Ansvar og hovedoppgaver

 • Sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjektet blir ivaretatt
 • Sikre at samfunnsansvar i prosjektet blir ivaretatt og fulgt opp
 • Ansvar for at SHA dokumentasjon utarbeides, implementeres og vedlikeholdes
 • Sikre at SHA kravene i byggherreforskriften samt kontrakter blir ivaretatt under alle prosjektfaser
 • Følge opp og sikre samordning og koordinering i prosjekt med hensyn til HMS
 • Følge opp at hovedentreprenørens HMS plan er implementert og utføres
 • HMS og CSR rapportering (KPI, trender, avvikshåndtering)
 • Sikre at hoved entreprenør har kontroll på sertifisering/kontroll og vedlikehold av maskiner og utstyr
 • Sikre forebyggende HMS tiltak på anleggsområdet
 • Tilrettelegge for ledelsesinspeksjoner
 • Delta i granskninger, HMS revisjoner og verifikasjoner
 • Følge opp at beredskapsanalyser og planer er utarbeidet og implementerte
 • Påse at øvelser blir gjennomført i henhold til plan
 • Sikre at verifikasjon og revisjonsplan for prosjektet blir gjennomført

Utdannelse:

 • Sivilingeniør/ingeniør/mastergrad innen enten HMS, risikostyring, bygg og anlegg, elektro eller geoteknikk/geologi. Ønskelig med formalkompetanse innen granskning og revisjon.

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Krav om praktisk erfaring fra bygg og anleggsbransjen (Gjelder for KU)
 • God kompetanse om Arbeidsmiljøloven med forskrifter, bl.a Byggherre- og Internkontrollforskriften, Brann- , eksplosjonsvern og Forurensningsloven
 • Praktisk erfaring med oppfølging av HMS
 • God norsk og engelsk formuleringsevne både muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med erfaring fra granskning og revisjon
 • Det er ønskelig med kjennskap til tunnel, bru og sprengningsarbeid samt formal utdanning innen HMS på høgskole eller universitetsnivå

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt godt humør
 • Motivert for å arbeide med HMS
 • Driv og evne til å ta initiativ for kontinuerlig forbedring
 • Fleksibel, men samtidig besluttsom med gjennomføringsevne
 • Analytisk, strukturert og målrettet
 • Lojal
 • Høy integritet

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk stillingen på www.experis.no

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved; Seniorrådgiver Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

MERK:

Frist: Snarest - innen 24/11-16

Arbeidssted: Longum, Arendal

Kontraktstype: Fast ansettelse - fulltid

KIikk her for å komme til vår hjemmeside hvor du kan registrere din CV og søke stillingen.

Vis flere stillinger: