Nye Veier AS søker Seniorrådgiver veioptimalisering

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire
utbyggingsområder.

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Firma Experis for Nye Veier
FylkeVest-Agder
StedKristiansand
Søknadsfrist06.10.2019

Nye Veier AS søker Seniorrådgiver veioptimalisering.

Stillingen vil rapportere til Leder for veisikkerhet og optimalisering. Rollen vil også ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen spesielt ut mot utbyggingsprosjektene, drift og trafikantnytte og mot eksterne aktører som Statens vegvesen.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Sentral i etableringen av standarder for teknologivalg ( Normalveien ) innen fagområdene vei, veiteknologi og sikkerhet, for å sikre kostnadseffektive løsninger i et livsløpsperspektiv
 • Sentral i arbeidet knyttet til selskapets kontakt med myndighetssiden i Statens vegvesen, herunder fravik fra vegnormaler, høringer, standardvalg etc.
 • Ansvar for fraviksprosessen
 • Lede større veifaglige utredninger, herunder konsulentinnkjøp
 • Bistå i etableringen av kontakt og gode samarbeidsrelasjoner med relevante kompetansemiljøer, nasjonalt og internasjonalt
 • Bistå aktivt i prosjektstøtte og prosjektoppfølging
 • Ivareta kompetansedeling og erfaringsoverføring innen eget fagområde
 • Bidra i utarbeidelsen av prosedyrer m.v. relatert til kjerneprosessene i Nye Veier

Utdannelse og arbeidserfaring:

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, minimum bachelornivå
 • Erfaring fra større virksomhet med komplekse infrastrukturprosjekter
 • God forståelse for byggherrerollen og prosjektprosessen
 • Bred erfaring innen utvikling av teknologiske løsninger og standarder, gjerne i grensesnittet Byggherre - rådgiver – entreprenør
 • Gjerne erfaring fra modellbasert planlegging og prosjektering, med VDC som metodeverktøy
 • God innsikt i kontraktsarbeid
 • Omfattende og relevant erfaring fra de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning

Personlige egenskaper:

 • Du er åpen, ærlig og har høy grad av integritet
 • Du evner å tenke helhetlig og ønsker å levere gode resultater
 • Du er systematisk, analytisk og løsningsorientert
 • Du er en lagspiller som er lojal mot selskapets mål
 • Du har god skriftlig og muntlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

Frist: Snarest og innen 6 oktober 2019

Arbeidssted: Hovedkontor, Kristiansand

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

Steinar Instefjord, mobil: + 47 94 85 72 02 / e-post: Steinar.Instefjord@no.experis.com

Klikk her for å komme til vår hjemmeside hvor du kan registrere din CV og søke stillingen.

Vis flere stillinger: