Nye Veier AS søker Seniorrådgiver HMS til E6 Trøndelag

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire
utbyggingsområder.

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på omlag 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Firma Experis for Nye Veier
FylkeTrøndelag
Søknadsfrist08.12.2018

Nye Veier AS søker Seniorrådgiver HMS til E6 Trøndelag.

Rollen rapporterer til Prosjektdirektør for E6 Trøndelag. Rollen vil også ha oppgaver for Direktør for HMSK og Samfunnsansvar på tvers av selskapet. Seniorrådgiveren må i tillegg bygge relasjoner til øvrige deler av organisasjonen og leverandører innen relevante områder. Du vil ha stor påvirkningskraft i prosessene hvor vi skaper fremtidens infrastruktur, og vil ta del i et lite, men særdeles sterkt fagmiljø.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Strategisk rådgivning for utbyggingsområdet, prosjektdirektør og direktør HMSK i oppgaver relatert til; arbeidslivskriminalitet, rettferdig arbeidsliv, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, ytre miljø og trafikksikkerhet.
 • Sammen med tilsvarende roller i andre utbyggingsområder planlegge, forberede, gjennomføre og evaluere arbeid i SHA-fagnettverk
 • Medansvarlig for å sikre at selskapet oppfyller relevante forpliktelser ovenfor myndigheter og andre interessenter
 • Bidra til at selskapet opptrer i samsvar med selskapets styringssystem
 • Delaktig og bidragsyter i utarbeidelse av kontraktkrav, kontrahering og anskaffelsesprosesser og til erfaringsoverføring mellom utbyggingsområder og prosjektdeltakere
 • Lede, koordinere og/eller bistå i utvikling, gjennomføring og evaluering av fagrelaterte prosesser
 • Faglig koordinering og oppfølging av SHA- og YM-rådgivere, samt LO-koordinatorer
 • Holde seg oppdatert på utvikling innenfor fagområdet nasjonalt og internasjonalt
 • Rapportere fra fagområdet til Prosjektdirektør og Direktør HMSK

Utdannelse:

Sivilingeniør/mastergrad innen HMS, kvalitet, risikostyring, bygg og anlegg. Annen relevant utdanning eller særskilt god erfaring med dokumenterbare resultater kan kompensere for manglende formalkompetanse.

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Praktisk erfaring fra bygg og anleggsbransjen, fortrinnsvis større og/eller komplekse prosjekter
 • Ledererfaring
 • Erfaring fra samhandlingsprosjekter/-kontrakter
 • Høy kompetanse om HMS-regelverk
 • Praktisk og relevant erfaring med arbeid relatert til HMS, arbeidslivskriminalitet og rettferdig arbeidsliv
 • God norsk og engelsk formuleringsevne muntlig og skriftlig
 • Helst erfaring fra sikkerhetskulturarbeid, granskning og revisjon

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker at du er åpen og ærlig, samt har høy grad av integritet
 • Du må være en god motivator, som evner å skape engasjement og eierskap hos alle aktører i prosjektet
 • Vi ser at du er systematisk, analytisk og løsningsorientert
 • Du evner å tenke nytt og helhetlig, samt har fokus på å levere gode resultater
 • Hos oss er det i tillegg vesentlig at du er en lagspiller, som er opptatt av selskapets samlede resultater
 • For å sikre effektiv kommunikasjon må du ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

Frist: Snarest og innen 8 desember 2018.

Arbeidssted: Prosjektkontor og i utbyggingsområdet

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS eller NYE VEIER AS ved;
Grethe Hustad, mobil: +47 93 46 84 44 / e-post: grethe.hustad@no.experis.com

Johan Arnt Vatnan, SVP / Prosjektdirektør Trøndelag NYE VEIER AS. Mobil +47 92 25 11 13 / e-post: johan.arnt.vatnan@nyeveier.no

Klikk her for å komme til vår hjemmeside hvor du kan registrere din CV og søke stillingen.

Vis flere stillinger: