Nye Veier AS søker Rådgiver trafikantnytte og drift til E6 Innlandet

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire
utbyggingsområder.

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på omlag 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Firma Experis for Nye Veier
FylkeHedmark
Søknadsfrist10.11.2018

Nye Veier AS søker Rådgiver trafikantnytte og drift til E6 Innlandet

I rollen vil du rapportere direkte til leder trafikknytte og drift i Kristiansand, samt bygge relasjoner til øvrige deler av organisasjonen og leverandører innen relevante områder. Du vil ha stor påvirkningskraft i prosessene hvor vi skaper fremtidens infrastruktur, og vil ta del i et lite, men særdeles sterkt fagmiljø.

Dersom du tenker nytt, innehar høy integritet og går offensivt til verks i din arbeidsmetodikk, da anbefaler vi at du leser videre.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å bidra til vedlikeholdsfrie og driftsvennlige tekniske løsninger ved planlegging, prosjektering og bygging
 • Være en faglig bidragsyter i arbeidet med å etablere drifts- og vedlikeholdssystem
 • Oppdatere og vedlikeholde fagregistre for selskapets veistrekninger
 • Pådriver for nytenkning og utvikling av standardiserte løsninger og prosesser for å sikre en effektiv drift og god trafikantinformasjon
 • Være aktiv i interne fagnettverk
 • Ansvar for kontraktsoppfølging innen eget fagområde
 • Utarbeide prosedyrer og funksjonskrav for drift og vedlikehold i forbindelse med totalentreprisen, med hovedfokus på trafikanten

Faglig kompetanse og arbeidserfaring:

 • Utdannelse fra universitet eller høyskole, da minimum 3 år (omfattende erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning).
 • Ønskelig med erfaring fra samferdsel- og infrastrukturprosjekter, spesielt innen drift og vedlikehold
 • Prosjekterfaring fra rådgivende ingeniørfirma, entreprenør og/eller offentlig virksomhet
 • Jobbet med utvikling av teknologiske løsninger og standarder for drift og vedlikehold
 • Erfaring med bruk av relevante teknologiske fagverktøy, og god kjennskap til vegnormalene
 • Bred forståelse for byggherrerollen

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker at du er åpen og ærlig, samt har høy grad av integritet
 • Du må være en god motivator, som evner å skape engasjement og eierskap hos alle aktører i prosjektet.
 • Vi ser at du er systematisk, analytisk og løsningsorientert
 • Du evner å tenke nytt og helhetlig, samt har fokus på å levere gode resultater
 • Hos oss er det i tillegg vesentlig at du er en lagspiller, som er opptatt av selskapets samlede resultater
 • For å sikre effektiv kommunikasjon må du ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

Frist: Snarest og innen 10 november 2018. Vi intervjuer fortløpende

Arbeidssted: Prosjektkontor og i utbyggingsområdet

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;
Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

Klikk her for å komme til vår hjemmeside hvor du kan registrere din CV og søke stillingen.

Vis flere stillinger: