Nye Veier AS søker Rådgiver Prosjektstyring i Utbyggingsområde E39

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder.

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på omlag 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Firma Experis for Nye Veier
FylkeVest-Agder
StedKristiansand
Søknadsfrist10.02.2019

Nye Veier AS søker Rådgiver Prosjektstyring i Utbyggingsområde E39

Stillingen rapporterer til utbyggingssjefene for utbyggingsområdet. Rollen vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, og eksternt, inkludert leverandører innen relevante områder.

Ansvar og hovedoppgaver:

 • Prosjektkoordinering, prosjektstyring
 • Fremdriftsplanlegging og oppfølging av risiko knyttet til framdrift og kost
 • Følge opp fremdrift og ressursplaner
 • Prosjektoppfølging av delprosjekt
 • Oppfølging av anskaffelser og leverandørkontakt
 • Utarbeiding av presentasjoner, saksunderlag m.m.
 • Sørge for effektiv dokumenthåndtering
 • Prosjektrapportering og oppfølging av leverandørenes framdriftsrapportering
 • Forankre og formidle planer og rapportere status, analyser og trender
 • Være en aktiv støtte funksjon til prosjektledelsen

Bistand i forbindelse med:

 • Anskaffelser
 • Utarbeidelse av kontraktsbestemmelser
 • Utarbeidelse og oppfølging av rutiner og prosedyrer for prosjektstyring
 • Aktiv deltakelse i selskapets nettverk for prosjektstyring og controlling

Utdannelse:

Utdanning på minimum bachelornivå. Fordel med fordypning innen prosjektstyring.

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Relevant prosjekterfaring, relevant prosjektstyringserfaring
 • God kjennskap til kontrakter og kontraktstrukturer relatert til store utbyggingsprosjekter
 • Erfaring med fremdriftsplanlegging, oppfølging og rapportering
 • God norsk og engelsk formuleringsevne, både muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med gode IT kunnskaper, erfaring med prosjektstyringsverktøy og planleggingsverktøy av typen MS Project og Primavera

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt godt humør
 • Driv og evne til å ta initiativ for kontinuerlig forbedring
 • Fleksibel og med høy gjennomføringsevne
 • Lojal og høy integritet
 • Selvstendig
 • Evner å håndtere mange parallelle oppgaver, og å omforme komplekse problemstillinger til tydelige gjennomførbare oppgaver

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

Frist: Snarest og innen 10 februar 2019

Arbeidssted: Utbyggingsområdet E39, Prosjektkontor Kristiansand

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

Senior rådgiver Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

Se: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-soervest/ for mer informasjon om prosjektet.

Klikk her for å komme til vår hjemmeside hvor du kan registrere din CV og søke stillingen.

Vis flere stillinger: