Nye Veier AS søker Disiplinleder Prosjektering i utbyggingsområde E39

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire
utbyggingsområder.

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

FirmaExperis for Nye Veier
FylkeVest-Agder
StedKristiansand
Søknadsfrist10.05.2018

Nye Veier AS søker Disiplinleder Prosjektering i utbyggingsområde E39

Stillingen rapporterer til utbyggingssjef for respektiv utbyggingsstrekning.

Den vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, også eksternt, inkludert leverandører innen relevante områder.

Ansvar og hovedoppgaver

 • Bistå prosjektledelsen i oppfølging av økonomi, kvalitet, framdrift og HMS innen eget fagområde
 • Sikre at utbyggingsområdet følge opp selskapets digitaliseringsstrategi
 • Oppfølging av prosjektering utført av entreprenør eller konsulent
 • Koordinering av byggherrens prosjekteringsressurser
 • Utarbeide konkurransegrunnlag
 • Planavklaringer i byggefasen
 • Håndtering av avvik ift vegnormaler
 • Bistå i revisjonsarbeid i ulike planfaser
 • Bistå byggeledelsen
 • Arbeidslederansvar for ressurser i arbeid i fagområdet

Utdannelse:

Bachelorgrad innen relevante fagområder.

Relevant erfaring kan kompensere for manglende grad.

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Solid erfaring fra større samfunnsprosjekt og arbeid med å få aktører til å arbeide sammen mot felles mål
 • Evne til å finne kostnadseffektive løsninger og redusere kostnader
 • Erfaring fra modellbasert prosjektering og oppfølging

Personlige egenskaper:

 • Evne å skape engasjement og eierskap hos alle aktører i prosjektet
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert og helhetstenkende
 • Gode analytiske evner og evne til å se sammenhenger
 • Nytenkende og resultatfokusert
 • Lagspiller – opptatt av selskapets samlede resultater
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Åpen, ærlig og høy integritet

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

Frist: Snarest og innen 10. mai 2018.

Arbeidssted: Prosjektkontor E39 Kristiansand

Tiltredelse: Etter avtale.

Kontraktsform: Fast ansettelse.

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

Senior rådgiver Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

Klikk her for å komme til vår hjemmeside hvor du kan registrere din CV og søke stillingen.

Vis flere stillinger: