Peab Anlegg har bygget Moelvkrysset i en totalentreprise. Prosjektet omfatter cirka 1.100 meter firefelts motorvei, alle ramper og tilkomster til og fra E6, ca. 70 meter motorveibru over Storgata, to rundkjøringer, ny parkering for pendlere, busstopp, gang- og sykkelveier og omfattende omlegginger av en mengde rør og kabler.

Peab Anlegg har bygget Moelvkrysset i en totalentreprise. Prosjektet omfatter cirka 1.100 meter firefelts motorvei, alle ramper og tilkomster til og fra E6, ca. 70 meter motorveibru over Storgata, to rundkjøringer, ny parkering for pendlere, busstopp, gang- og sykkelveier og omfattende omlegginger av en mengde rør og kabler.

Foto: Peab Anlegg

Nye Veier åpnet Moelvkrysset: – Godt fornøyd med Peab Anlegg

I dag kunne Nye Veier åpne det nye Moelvkrysset, som er den siste anleggsentreprisen på utbyggingen av firefelts E6 mellom Kolomoen og Moelv i Innlandet.

Byggherren Nye Veier og totalentreprenøren Peab Anlegg er godt fornøyde med resultatet, skriver Nye Veier i en pressemelding.

– Peab Anlegg har levert cirka 1.100 meter firefelts motorvei, alle ramper og tilkomster til og fra E6, cirka 70 meter motorveibru over Storgata, to rundkjøringer, ny parkering for pendlere, busstopp, gang- og sykkelveier og omfattende omlegginger av en mengde rør og kabler. Vi er godt fornøyde med arbeidene som er gjort, sier Jarle Kristian Tangen, prosjektsjef i Nye Veier.

Stolte over sluttresultatet

Peab Anlegg er stolte over sluttresultatet og samarbeidet de har hatt både med beboere og lokalt næringsliv.

– Vi har kjøpt mye varer og tjenester lokalt. Godt samarbeid med lokale leverandører er alltid en stor fordel, sier Arne Jensen i Peab Anlegg, som også benytter anledningen til å skryte av tålmodige naboer.

– De gleder seg nok like mye som oss over at alt nå står ferdig og klart til bruk, sier Jensen.

Fornøyd handelsstand

Også handelsstanden og næringslivet i Moelv er strålende fornøyd med dagens åpning av Moelvkrysset.

– Med vår sentrale plassering utgjør Moelv og Moelvkrysset på mange måter selve navet i Innlandet. Moelv er i positiv utvikling og med et godt kryss som ivaretar både kjørende, syklende og gående så ligger alt til rette for god vekst og utvikling i Moelv, sier Dagfinn Dulsrud i Moelv Handelsstand.

Siste anleggsentreprisen

Moelvkrysset inngår i Nye Veiers storutbygging av E6 Kolomoen – Moelv, som totalt består av 43 kilometer motorvei med 110 km/t. Fullføringen av Moelvkrysset er den siste anleggsentreprisen på utbyggingen av E6 mellom Kolomoen og Moelv, opplyser Nye Veier i meldingen.

– Nå gleder vi oss til å ta i bruk det flotte krysset. Vi ser at det er flinke folk som har bygd dette og vi er imponert over hvor godt logistikken ble ivaretatt i byggeperioden. At krysset også kommer til å håndtere fremtidig trafikk til det nye sykehuset er et stort pluss for Moelv, sier Dagfinn Dulsrud.

Handelsstanden og næringslivet i Moelv stod for den offisielle åpningen av Moelvkrysset. Fra venstre ser vi Arne Jensen i Peab, Dagfinn Dulsrud i Moelv Handelsstand, Erik Slaatsveen i Moelv Ide- og Næringsforum, Lene Jægersborg i Moelv Handelsstand og Jarle Kristian Tangen i Nye Veier.

Handelsstanden og næringslivet i Moelv stod for den offisielle åpningen av Moelvkrysset. Fra venstre ser vi Arne Jensen i Peab, Dagfinn Dulsrud i Moelv Handelsstand, Erik Slaatsveen i Moelv Ide- og Næringsforum, Lene Jægersborg i Moelv Handelsstand og Jarle Kristian Tangen i Nye Veier.

Foto: Nye Veier