<p></p><p>Samferdselsesminister Jon Georg Dale og utbyggingssjef Tordis Vandeskog, Nye Veier. Foto: Nye Veier</p>Administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl HovlandOrdfører i Tvedestrand, Jan Dukene, samferdselsminister Jon Georg Dale og ordfører i Arendal, Robert Cornels NordliIngrid og Arthur Thorklidsen var de første som kjørte på ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Her mottar de blomster fra Nye Veiers Stian BlindheimNye Veier åpnet 22 kilometer med ny motorvei.Prosjektleder i AF, Erik Frogner, prosjektdirektør i Nye Veier, Magne Ramlo og utbyggingssjef i Nye Veier, Tordis Vandeskog.

Nye Veier åpnet 22 kilometer med ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal

Eksakt klokken 12.20 startet trafikken på den nye E18-strekningen mellom Tvedestrand og Arendal.

Da hadde samferdselsminister Jon Georg Dale klippet snoren og for alvor markert at temmelig nøyaktig to og et halvt år med anleggsarbeid var ferdig.

- Bilistene kommer raskere og tryggere frem, og vi vet at ny vei øker konkurransekraften til næringslivet, sa statsråden ifølge en pressemelding.

E18 Tvedestrand – Arendal er Nye Veier første store veiprosjekt som er ferdig utbygd og tatt i bruk. Det var mange glade for under åpningen, i særdeleshet administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland.

- På vegne av Nye Veier vil jeg uttrykke stolthet når ny E18 Tvedestrand - Arendal ligger klar for trafikantene å ta i bruk. Fremkommelighet, trafikksikkerhet og forutsigbarhet er viktige stikkord når et helt nytt veianlegg skal tas i bruk. Det som ikke er viktig for trafikanten, er heller ikke viktig for oss. I det lyset er det ekstra hyggelig at vi kan åpne E18 Tvedestrand-Arendal nesten fire måneder før opprinnelig planlagt og før sommertrafikken setter inn for fullt, sier Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier.

Ordførerne i de to kommunene Tvedestrand og Arendal la heller ikke skjul på at det er en etterlengtet ny veistrekningen som nå er åpnet. Særlig har Tvedestrand-ordfører Jan Dukene arbeidet lenge for dette.

- Dette er den største dagen siden kommunesammenslåingen i 1960. Først og fremst betyr dette færre drepte på veien, sa Dukene blant annet.

Nye Veiers første ferdige veistrekning ble gjennomført som totalentreprise, noe selskapet har gjort betydelige erfaringer med.

- Siden dette er Nye Veier sin første totalentreprise har det vært mye læring og kompetansebygging underveis. Når vi åpner før planlagt henger det sammen med god planlegging helt fra starten av, faglig dyktighet og stor innsats fra ansatte både i Nye Veier og i AF med deres rådgivere og underleverandører. Jeg vil også berømme AF for å ha vært løsningsorienterte og måten de har brukt sine ressurser på, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad.

Kontrakten mellom Nye veier og AF Gruppen ble signert 16. desember 2016. Prosjektet startet opp mens Nye Veier sin organisasjon ennå var under oppbygging. Neste strekning som skal åpnes i utbyggingsområde E18 er E18 Rugtvedt-Dørdal i desember.

Prosjektet består av 22 kilometer firefelts vei og 14 kilometer ny fylkesvei. Det er E18-strekningen som åpner 2. juli. Fylkesveien åpner i august. Totalkostnad for prosjektet var beregnet til 5,9 mrd kr. Foreløpig sluttkostnad er på 5,5 mrd kr som innebærer en innsparing på om lag 400 millioner kr.

Fakta om E18 Tvedestrand - Arendal

22 kilometer firefelts motorvei med 110 km/t og 14 kilometer ny fylkesvei.

830 personer og rundt 250 maskiner har på det meste vært involvert i prosjektet.

Det er tatt ut 8,2 millioner kubikkmeter fjell og 3 millioner kubikkmeter løsmasser.

I løpet av det første året sprengte og masseflyttet AF Anlegg fem millioner fastekubikk med fjell.

Det er lagt cirka 300.000 tonn asfalt (inklusive fylkesvei).

Det er totalt bygget 24 bruer og ni kulverter i prosjektet. Det er åtte lange (4 doble) bruer i linjen som har en lengde fra 110 til 187 meter.

Ny E18 har fire doble tunneler på 729, 607, 507, 135 meter.

Det er fire overgangsbruer på E18, den ene skal fungere som en viltovergang med en bredde på 26 meter og lengde 50 meter.