Nye Ulriksbanen

Lablogo

Lablogo

H2B

H2B

Entilenarkitekter

Entilenarkitekter

BergenTømrer

BergenTømrer

Thunestvedt

Thunestvedt

BergenRørteknikk

BergenRørteknikk

ÅsaneBygg

ÅsaneBygg

Betonggulv

Betonggulv

Firesafe

Firesafe

Fløysand

Fløysand

PalmerGotheim

PalmerGotheim

JCAndreassen

JCAndreassen

MimaxBergen

MimaxBergen

PilarStillas

PilarStillas

Ulriksbanen i Bergen har fått nye og større gondoler, nye master og kabler og oppgraderte og utvidede stasjoner. Restaurantbygget på fjellet er også blitt utvidet.

Fakta

Sted: Ulriken, Bergen

Prosjekttype: Gondolbane

Totalkostnad uten merverdiavgift: 200 millioner

Tiltakshaver: Ulriken Taubaneselskap

Hovedentreprenør: LAB Entreprenør

Arkitekt: En til En Arkitekter

Rådgiver: H2 Byggeteknikk

Brannkonsept: Firesafe

Gondolbane: Doppelmayr-Garaventa Group

Gondoler: CWA

Kabler: Fatzer

Sikkerhetssystem: Frey AG Stans

Underentreprenører og leverandører: Tømrer-, maler- og murarbeid, innredning restaurant: Bergen Tømrer l Betongarbeider: LAB Entreprenør l Helikoptertransport: Airlift l Kran: Arka l Rørleggerarbeider: Bergen Rørteknikk l Stålarbeider: BSI Service l Gulvstøp: Betonggulv l Glass/aluminium: Bue Aluminium l Taktekking: Fløysand Tak l Forankring: Hjelmen l Elektroarbeider: Magnus M. Thunestvedt l Kjerneborring og saging: Mimax Bergen l Skiferleveranse: Palmer Gotheim Skiferbrudd l Stillas: Pilar Stillas l Tømrerarbeider: Åsane Byggmesterforretning l Montering av skiferfasade: Naturstein Montering l Oppmåling: ANKO l Grunnarbeider master: Ecotekk l Øvrig grunnarbeider: Kåre Soltveit l Maler: Malermester J C Andreassen

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Arbeidene er prosjektert av En til En Arkitekter og H2 Byggeteknikk. LAB Entreprenør har vært hovedentreprenør og oppgradert stasjonene, utført grunnarbeidet for restaurantbygget og støpt mastefundamenter etter åpen bok-prinsipp. Doppelmayr-Garaventa Group har levert og montert mastene. Gondolene kommer fra CWA, mens Fatzer har levert og montert kabler. Tiltakshaver er Ulriken Taubaneselskap AS. Totalkostnaden er på 200 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggearbeidene startet i juni 2020 og banen åpnet for trafikk 9. oktober i år.

Nytt, tydelig formgrep

Sivilarkitekt og partner Arvid Bjerkestrand i En til En Arkitekter forteller at opplevelsen fra stasjonsbygget og restauranten har som mål å forsterke opplevelsen av naturen rundt.

– Funksjonell god publikumsflyt i kombinasjon med varierende utsiktsopplevelser mot fjell, by og himmel gir en begivenhetsrik reise. Ved siden av telemasten står det nye stasjonsbygget og definerer Ulrikens nye identitet, en ikonisk vertikal kontur av skifer som bryter ut av berget. Man ankommer vidda gjennom en smal lyskløft, før man snur og ankommer utsiktsplatået. Restauranten er mer avdempet i sin horisontale form. Her åpner bygget seg opp i alle retninger og gir gode utsiktsopplevelser ute og inne. Materialene er begrenset til skifer, mørk sink og glass, en palett som underordner fjellets farger, sier Bjerkestrand.

Han sier det har vært et spennende prosjekt med mange utfordringer underveis, både i forhold til detaljering og oppfølging byggefase.

– Vi ble i god form når banen var stengt! Værforholdene her oppe er ekstreme, så det har vært svært viktig å prosjektere løsninger som tåler det verste av vestlandsvær, sier Bjerkestrand.

Ribbet til betongen

Driftssjef Vegard Eik i LAB Entreprenør forteller at øvre stasjon ble ribbet ned til betongen.

– Vi saget ut østre del av bygget og førte opp et tilbygg. Vi har hevet deler av bygget cirka tre meter med stål, montert ny baneinstallasjon, skiftet ut øvrige tekniske installasjoner og kledd stasjonsbygget med skiferflis, sier Eik.

Passasjerene kommer ut av gondolen høyere enn tidligere og slipper trapper, noe som er en stor fordel for rullestolbrukere. Utgangen ligger på byggets nordside, mens inngangen ligger under en portal på østsiden.

Nedre stasjon har fått ny baneinstallasjon, ny forankring av banen og ny inngang for rullestolbrukere. Overflater er pusset opp og området fremfor bygget er asfaltert og utsmykket med blant annet en eldre gondol.

75 nye sitteplasser

Anleggsleder Tore Eriksen i LAB Entreprenør sier at restauranten Skyskraperen er utvidet med 12 meter mot nord.

– Bygget har fått to etasjer i hele utvidelsen og eget offentlig tilgjengelig toalett. Også den nye delen er kledd med sink. Kapasiteten er økt fra 95 til 170 sitteplasser.

Krevende logistikk

Eik sier at bygging på toppen av et fjell der det ikke er bilvei opp er spesielt krevende.

– Vi brukte den gamle banen til å frakte utstyr og materialer på inntil to tonn til toppen. Ved opprigging og nedrigging leide vi et Superpuma helikopter til å frakte cirka 30 tonn. Etter at den gamle banen ble demontert måtte vi en periode gå opp og ned. Da kom flere ansatte i LAB Entreprenør i meget god form, sier driftssjefen.

Mye storm og kraftig vind

Eriksen sier at været var utfordrende.

– Det var mye storm og kraftig vind i byggeperioden. Tidvis ble det målt over 120 km i timen / ca 33 meter per sekund i kastene. Det var også mye snø vinteren 2020 på Ulriken, noe som ga krevende lagringsforhold.

Da byggeaktiviteten var på topp var cirka 35 personer med. Vi har hatt mye fokus på sikker jobbanalyse og har gjennomført prosjektet uten fraværsskader. Vi laget rutiner for redning ned fra fjellet, men dem fikk vi heldigvis ikke bruk for.

Tredje generasjon Perle og Bruse

Ulriksbanen går fra 44 meter til 607 meter over havet og er 1.120 meter lang. De nye gondolene kan ta inntil 51 personer (færre hvis det blåser) per tur. Samlet kan de frakte inntil 670 personer i timen.

Navnene Perle (gul gondol) og Bruse (rød gondol) har vært brukt siden 1961. De nye gondolene er tredje sett som brukes på banen og kan gå i sterkere vind enn tidligere gondoler.

De fire gamle T-mastene er tatt ned og erstattet med tre nye portalmaster, den høyeste på 47 meter. En høyspentkabel som krysser banens nedre del av traseen er flyttet høyere over bakken.

Det er sveitsisk-østerrikske Doppelmayr-Garaventa Group, en av verdens største leverandører av tau- og gondolbaner, som har levert og montert den nye banen.

7,8 millioner passasjerer

Daglig leder Christian Foss i Ulriken Taubaneselskap anslår at på 60 år har Ulriksbanen fraktet cirka 7,8 millioner passasjerer.

Han sier at det er to grunner til å oppgradere Ulriksbanen.

– Vi har oppgradert for å få bedre kapasitet og stabilitet. Det var ofte kø for å ta banen, så vi hadde behov for større kapasitet. Den gamle banen hadde begrensninger på hvilken vindstyrke den kunne gå i. Derfor var restauranten på toppen bare sesongåpen. Nå har vi en bane som tåler alle vindforhold og har god kapasitet. Vi er superfornøyd og har fått den banen vi har drømt om. Vi har gode utearealer ved nedre stasjon, med blant annet sykkelparkering. Både øvre og nedre stasjon er nå tilpasset behovene for rullestolbrukere. Platået oppe er stort og har fantastisk utsikt, sier Foss.

En helt ny verden

Foss sier at restaurantbygget nå har plass til 260 mennesker fordelt på to etasjer.

– Vi kan ha 200 i hovedetasjen og 60 i et chambre séparée i underetasjen. Restauranten gir oss nå muligheter for mange slags typer happenings. Vi kan dele den inn på ulike måter og for eksempel ha fem konfirmasjonsfeiringer der samtidig. Oppgraderingen har blitt en helt ny verden for oss, sier Foss.