Nye Tretten bru

Nye Tretten bru

Sted: Tretten i Øyer kommune

Prosjekttype: Fagverksbru i tre

Hovedentreprisekontrakt eks mva: 65 millioner kroner

Byggherre: Statens vegvesen

Hovedentreprenør: Contexo

Rådgiver: Norconsult i samarbeid med Plan Arkitekter

Underentreprenører/leverandører: Brukonstruksjon i tre og stål: Moelven Limtre - Betongarbeider: Bjørge Entreprenør - Riving av gamle Tretten bru: Hellik Teigen - Elektro: Oneco Veidrift - Anleggsgartner: SL Steinlegging - Peler: Fundamentering - Støpeasfalt: NCC - Asfalt: Lemminkäinen

For E6-trafikantene er nye Tretten bru et nytt og estetisk landemerke. For lokalbefolkning og næringsliv er brua mye mer.

– Brua er et viktig bindeledd og vil være med på å utvikle Tretten i framtida. Ikke bare vil næringslivet nyte godt av bedre transportmuligheter, men vel så viktig er trafikksikkerheten for små og store tretlinger som skal bruke den daglig. Brua har også blitt et estetisk landemerke å hvile øynene på for reisende og fastboende, uttalte Gro Lundby, fylkesordfører i Oppland, noen få dager før hun selv sto for den offisielle åpningen av nye Tretten bru.

Fagverksbru i tre
Svært få, om noen, vil savne ettfelts-
brua i stål som Tretten har levd med siden den sto ferdig i 1895. Den gamle brua er nå erstattet med en tofeltsbru med fortau på den ene siden. Nye Tretten bru er en 148 meter lang fagverksbru i tre med hovedspenn på 70 meter og to sidespenn på 41 og 37 meter. Brua er prosjektert av Norconsult i samarbeid med Plan Arkitekter, og prosjektet er utført i en hovedentreprise av Contexo. Moelven Limtre har vært underentreprenør på leveransen av brukonstruksjonen. Nye Tretten bru inngår i Statens vegvesens bygging av ny E6 mellom Øyer og Tretten nord for Lillehammer.

Fornøyd hovedentreprenør
Byggeindustrien treffer Roger Brusletto, daglig leder i Contexo, i midten av juni, dagen før åpningen av brua. Brusletto er godt fornøyd med gjennomføringen av prosjektet og han er imponert over hvordan brua nå fremstår.

– En av tingene jeg liker godt ved dette prosjektet er materialbruken. Kombinasjonen av Cortenstål og kreosotimpregnert trevirke i brua og bruk av stein i pilarene gir farger og uttrykk som passer godt inn i naturen. I tillegg er det en flott arkitektonisk utforming som glir godt inn i terrenget, sier han. Brusletto mener de som bruker brua også må legge merke til de kjegleformede steinmurene ved landkarene.

– Det ligger mye jobb og skikkelig håndverk i disse murene, sier han.

Reiv gammel bru
Contexo skrev kontrakt med Statens vegvesen i august i fjor og kom raskt i gang med etableringen av en interimsbru ved siden av den gamle brua. 45.000 kubikkmeter med stein-masser måtte kjøres ut i elva for å få på plass den midlertidige brua og for å etablere nødvendig riggområde under den nye brua.

Da den midlertidige brua var på plass startet rivingen av den gamle brua som var en 120 meter lang fagverksbru i stål. Rivearbeidene, som ble utført av Hokksund-firmaet Hellik Teigen, var ferdige rett før jul.

– Vi måtte utføre en del støpe- og fundamenteringsarbeider før vi kunne heise brukonstruksjonen på plass, forteller Brusletto. Contexo måtte blant annet forsterke eksisterende pilar ute i elven med to stålkjernepeler som ble boret 40 meter ned. I prosjektet ble det også støpt et nytt undervannsfundament på 90 kubikkmeter som to betongfylte stålrørspilarer står på.

– Støpearbeidene ble utført i minus 20 grader og temperaturen i vannet målte vi helt ned i en minusgrad. Det var med andre ord en kald støpeprosess, sier Brusletto og legger til at det til sammen gikk med 700 kubikkmeter betong til fundamenter, påstøp av pilarer og ikke minst til et nytt landkar på den ene siden. Det er den lokale entreprenøren Bjørge Entreprenør som har hatt ansvaret for betongarbeidene.

Vellykket brumontering
Roger Brusletto forteller at Moelven Limtre prøvemonterte brua på fabrikken før den kom til Tretten. Stål og trekonstruksjonene passet ifølge Brusletto som hånd i hanske da de ble montert på plassen. I alt 12 bruelementer ble heist på plass og tyngste elementet var på rundt 50 tonn.

– Det å heise på plass og montere et element på 50 tonn med millimeters presisjon regner jeg som den største utfordringen i prosjektet. Både vi og Moelven var spente på denne operasjonen, men det gikk veldig bra, forteller Brusletto.

Verdien av Moelvens bruleveranse utgjorde nesten halvparten av Contexos hovedentreprisekontrakt på 65 millioner eks. mva. Åge Holmestad, administrerende direktør i Moelven Limtre, har uttalt at det går mange år mellom hver gang Moelven har så store ordrer som Nye Tretten bru. Han har også sagt det er den mest kompliserte brua de noen gang har produsert.

Satser på prosjektstyring
For Contexo er Nye Tretten bru et prosjekt som passer godt til det entreprenøren ønsker skal være kjernevirksomheten.

– Prosjektstyring er det vi mener vi er gode på og som vi bestreber oss etter å bli enda bedre på. Vi sikter etter de litt kompliserte anleggsprosjektene med mange faggrupper som vi kan koordinere og sy sammen til et godt prosjekt. Nye Tretten bru har vært et slikt prosjekt, sier Brusletto og legger til at de med dagens organisasjon kan ta prosjekter på opp mot 90 millioner kroner pr. år.

Daglig leder i Contexo mener dagens marked preges av stor konkurranse og pressede priser. Contexo har levert inn tilbud på flere jobber, men har ligget litt for høyt i pris og har så langt i år ikke fått på plass prosjektvolumet de ønsker seg.

– Vi stresser foreløpig ikke. Av vår omsetning på 75 millioner i fjor, var egenproduksjonen vår på 20-25 prosent. Det betyr at vi kan gå en del ned i omsetning uten at det påvirker oss nevneverdig mye, avslutter Brusletto.

Tekst og foto: Ådne Homleid