Fra venstre Tommy Stangeland (administrerende direktør Stangeland Maskin), Kristin Stømer Frafjord (regionleder Kruse Smith) Kari Gro Johnson (prosjektdirektør Nye SUS), Tore Bakke (administrerende direktør Bravida) og Kirsti Gerhardsen (HMS-leder Nye SUS), under sikkerhetssamlingen Nye SUS nylig arrangerte. Foto: Nye SUS
Fra venstre Tommy Stangeland (administrerende direktør Stangeland Maskin), Kristin Stømer Frafjord (regionleder Kruse Smith) Kari Gro Johnson (prosjektdirektør Nye SUS), Tore Bakke (administrerende direktør Bravida) og Kirsti Gerhardsen (HMS-leder Nye SUS), under sikkerhetssamlingen Nye SUS nylig arrangerte. Foto: Nye SUS

Nye SUS inviterte entreprenørtopper til sikkerhetssamling

På landets største byggeplass Nye Stavanger universitetssykehus (SUS) jobbes svært målrettet for å ivareta HMS og redusere risiko.

Nå trekkes toppsjefene hos entreprenørene inn for å spre budskapet.

– Statistikken tilsier at vi skal miste noen her. Det er helt uakseptabelt å tenke at noen av våre medarbeidere skal dø på jobb. HMS og sikkerhet er ferskvare, og krever daglig innsats og oppmerksomhet, sier prosjektdirektør Kari Gro Johanson på telefon til Byggeindustrien.

Hun forteller at Nye SUS gjennom målrettet arbeid, systematiske HMS-aktiviteter og ved å bygge en omforent sikkerhetskultur, lykkes med å ha en byggeplass der folk kan komme og gå hjem i samme tilstand.

– Den verste telefonen en pårørende kan få, er en beskjed om at en av ens kjære for eksempel har falt ned fra høyden og omkommet. Vi iverksetter ikke HMS-tiltak for å plage de ansatte, men tvert imot sørge for at arbeidsplassen deres er så sikker som mulig. I fjor døde det åtte personer på byggeplass, og det er åtte for mange, sier Johanson.

Sammensatte årsaker

Hun understreker at det har vært flere hendelser der det har vært nære på, og at årsakene alltid er sammensatte.

– Men de kan kategoriseres i årsaker som spores tilbake til manglende risikostyring, manglende operativ ledelse og arbeidstakers adferd. Den menneskelige faktoren er alltid til stede, og gjelder innenfor alle kategoriene. Sikkerheten handler alltid om folkene, sier prosjektdirektøren, og påpeker at det er de daglige valgene som sikrer de som jobber.

– Men vi kan alltid bli bedre. Derfor har vi invitert toppledere og stedlige prosjektledere til en storsamling om sikkerhet, slik at vi kan løfte oss ytterligere. Det er summen av vår felles prestasjon som utgjør sikkerhetsnivået vårt. Ansvaret eier vi sammen, og derfor er mottoet vårt at sammen skaper vi sikkerhetsnivået, sier Johanson.

70 ledere deltok

Hele 70 ledere møtte opp på samlingen, der de fikk HMS-arbeidet i Nye SUS presentert.

– Tiltak, resultater og hva som virker ble delt med gruppen, og det var stor interesse for møtet. Nye SUS har innført praksis som ikke er standard i bygg- og anleggsbransjen. Det gjelder særlig påbud om bruk av vernehansker, vernebriller og synlighetsbukse. Her er det ikke nok å slenge på seg en gul jakke og en nedstøvet hjelm når man er på byggeplassen, sier Johanson.

– Det er ikke tilfeldig at det går bra. Sikkerhet og HMS trumfer alt vi gjør, og vi terper og terper på dette, sier HMS-leder Kirsti Gerhardsen ved Nye SUS.

Engasjerte entreprenørledere

I en pressemelding SUS har sendt ut, uttaler daglig leder i Stangeland Maskin, Tommy Stangeland:

– Vår visjon om å være ledende forplikter oss på alle områder, og vi skal være kjent for å ha en sterk sikkerhetskultur. HMS er et strategisk satsningsområde, og det arbeides med dette hver eneste dag. Det handler om å bry seg, både om seg selv, kollegaene sine og resten av aktørene på anleggsplassen. Bransjen trenger byggherrer som Helse Stavanger, som verdsetter seriøse sammarbeidspartnere, og som er med på å løfte og drive bransjen videre. Han får følge av regiondirektør Kristin Stømer Frafjord i Kruse Smith:

– Vi skal tenke HMS i alt. Alltid. Forebygging av skader og uønskede hendelser gjennom sikker jobbanalyse, og med god kultur for å skape trygghet på arbeidsplassen for alle, står helt sentralt hos oss i Kruse Smith. Vi vet at sikkerhet på arbeidsplassen også påvirkes av god helse og godt arbeidsmiljø. Derfor inngår også dette i vårt arbeid med å sikre at alle ansatte kommer trygt hjem – hver dag, uttaler Frafjord i pressemeldingen.

Også Bravidas administrerende direktør, Tore Bakke, uttrykker glede over sikkerhetssamlingen til SUS:

– I Bravida skal ingen skades fysisk eller psykisk på jobb. For å leve opp til dette, har vi gjennom mange år arbeidet med å skape en kultur for sikkerhet. H-verdien til selskapet vårt har aldri vært lavere, derfor ser vi at økt innsats og fokus på HMS gir resultater, sier Bravida-sjefen, og påpeker at kundene er viktige premissgivere.

– Derfor setter Bravida stor pris på initiativet til SUS, sier Bakke i pressemeldingen.