Nye stipend til arkitekter

Treindustriens Tekniske Forening lanserte nylig fire nye stipender til arkitekter med fokus på treverk i arbeidet. Søknadsfrist er 1. april 2009.

Hvert av stipendene er på opp til 25.000 kroner, og tildeles arkitekter med interesse for å utvide egen kunnskap om treet sine egenskaper og bruksområder, samt til utvikling av treprodukter.

Tilskuddet kan også benyttes til fag- og etterutdanning, og av faglitteraturforfattere og lærere med undervisning i trerelaterte fag.


Søknad skal inneholde søkerens bakgrunn, beskrivelse av hva stipendet skal brukes til, og kostnadsomfanget. Søknadsfrist er 1. april 2009.