Prosjektdirektør for nye SUS, Kari Gro Johanson og Fred Sherling, prosjektleder Fair Play Bygg Rogaland. Foto: Ingveig Tveranger/Nye SUS

Nye Stavanger universitetssjukehus-prosjektet signerer Fair Play Byggs etikkplakat

Nye Stavanger universitetssjukehus-prosjektet har signert «Etikkplakat for seriøs byggebransje» til Fair Play Bygg Norge som forplikter prosjektet på prinsippene sikre arbeidsplasser, like og trygge konkurransevilkår, fast ansettelse, fagopplæring og et ryddig og forsvarlig arbeidsliv.

- I det store bildet bidrar denne samlingen til et økt sikkerhetsnivå hvor sunne lønns- og arbeidsvilkår inngår som en del av det systematiske HMS-arbeidet. Selskaper som har orden i sysakene tar bedre vare på sine ansatte. Da jobber de også sikrere, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for nye Stavanger universitetssjukehus i en pressemelding.

- Vi skal ha en åpen linje mellom oss slik at eventuelle uregelmessigheter blir fulgt opp og ryddet av veien. Det er skattepenger vi bruker på nytt sykehus, og måten vi jobber på skal tåle dagens lys, legger hun til.

- Dere er landets største byggeplass, og setter på mange måter en standard for dere selv og alle andre i bransjen ved å signere her, sier Fred Sherling som er leder for Fair Play Bygg Rogaland.

Nye SUS har invitert til en fagdag på byggeplassen der åtte ulike stasjoner åpner for informasjon og samtale om å jobbe «hvitt», god HMS, unngå sosial dumping og å bidra til sikre og skikkelige arbeidsforhold.

- Alle de inviterte og mange flere har takket ja. Responsen tyder på at dette engasjerer. Det er sammen vi skaper sikkerhetsnivået, sier Kirsti Gerhardsen, HMS-leder for nye SUS.

Hun inviterte entreprenørene og offentlige instanser som Skatt, Politi, Arbeidstilsynet, LO, NHO, Stavanger og Sandnes kommuner, SMSØ Rogaland, Fair Play Bygg Rogaland, A-krimsenteret samt Omega systemleverandør av HMSReg og prosjektets eget lønns- og arbeidslivskrimteam til å bidra. Over 50 personer kommer til fagdagen.