Nye Risa-kontrakter

Med kontraktsinngåelse på blant annet fire nye store prosjekter, har Risa AS så langt i år hatt en ordreinngang på nærmere 400 millioner kroner. Total ordrereserve i Risa AS er nå cirka 1,4 milliarder kroner.

- Dette er oppdrag som vi har fokusert på i lang tid, og som vi har jobbet grundig for å få, sier Trond V. Tvedt, administrerende direktør i Risa AS.

- Vi følte at det nå var vår tur. Disse kontraktene er av stor betydning for oss, supplerer anbudssjef Gudmund Kvia.

Store prosjekter
Dette er de fire største kontraktene:
1. Driftskontrakt Flekkefjord dreier seg om veivedlikehold fra Lyngdal i sør til Sira i nord, og har en kontraktsverdi på 155 millioner kroner.
2. Rekefjord Øst er boring, sprengning og knusing i steinbrudd. Kontrakten går over fire år, og har en verdi på om lag 80 millioner kroner.
3. Ny tunnel og utbedring av vei i Gyadalen er i arbeidsfellesskap med Kruse Smith AS. Total kontraktsverdi er på om lag 140 millioner kroner.
4. Oppgradering av Mastrafjordtunnelen og Byfjordtunnelen har en kontraktsverdi på 65 millioner kroner.

Strategisk viktige kontrakter
Tvedt og Kvia er lettet over de lyse utsiktene, spesielt når man tar høsten 2012 i betraktning.
- Det var litt mye stang ut siste halvdel av fjoråret. Vi har ikke vært heldige med tilslaget på anbudene vi regnet på, vi fikk rett og slett ikke inn nok store prosjekter, sier Kvia.
Ifølge Tvedt og Kvia skyldes dette både konkurransesituasjonen i markedet, men også tilfeldigheter.
- Det er mange om beinet, konkurransen er tøff og marginene små, sier Tvedt, som nå er mest opptatt av å se fremover.

- Det viktigste nå er at vi har en god ordrereserve for 2013. I tillegg til at disse kontraktene gir oss arbeidsro, er de strategisk viktige. Gjennom Flekkefjord-prosjektet får vi videreført den kompetansen vi har på vedlikehold av vei, mens på Rekefjord får vi sysselsatt den tunge maskinparken vår, sier Tvedt og legger til:

- Begge disse er dessuten langvarige og gir oss derfor en langsiktig ordrereserve.

Igangsetting før sommerferien
Ifølge Tvedt vil de fleste av prosjektene ha oppstart før sommerferien.
- Det som blir viktig nå er å få satt sammen gode team og gjøre en grundig planlegging slik at vi kan optimalisere driften og få et godt resultat. Ambisjonene for kontraktene er å nå våre mål i forhold til HMS, kvalitet, inntjening og framdrift, avslutter Risa-direktøren. Kontraktene inngås under forutsetning av at riktig dokumentasjon er på plass, og at de ikke inneholder regnefeil.