Sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjør torsdag en ny rentebeslutning fra hovedstyret i Norges Bank. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Nye rentehopp i vente, men ikke ennå

Norges Bank kommer til å skru styringsrenten videre opp i løpet av året, men på torsdagens møte kommer det ingen endring, ifølge ekspertene.

– Dette er et mellommøte uten pengepolitisk rapport, og da er det svært lite sannsynlig at det blir noen renteendring, sier professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo til NTB.

– Det er heller ikke skjedd noen viktige endringer siden forrige møte som skulle tilsi noen renteendring nå, legger han til.

Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse er enig:

– Norges Bank vil neppe øke styringsrenten denne gangen. Realøkonomien går fortsatt godt, men flere forhold taler for at Norges Bank ser an den videre utviklingen før renten økes ytterligere, sier han til NTB.

Gode tider

Senest mandag anslo pengefondet IMF at fastlands-BNP vil vokse med rundt 2,5 prosent i år og 2 prosent neste år. Samtidig er ledigheten lav og lønnsveksten god. Revidert nasjonalbudsjett tirsdag vil trolig bekrefte dette bildet.

Nettopp de gode tidene i norsk økonomi er den viktigste årsaken til at Norges Bank nå har hevet styringsrenten to ganger.

Fra rekordlave 0,5 prosent ble renten hevet til 0,75 prosent i september i fjor, før Norges Bank satte den opp med ytterligere 0,25 prosentpoeng til 1 prosent i mars.

– Vil vente og se an

Men selv om realøkonomien går godt, tror Benedictow Norges Bank ser an den videre utviklingen før ytterligere rentehopp.

– Det dårlige handelsklimaet internasjonalt svekker investeringslyst og demper eksporten. Vekstutsiktene er svekket hos mange av Norges handelspartnere. Dette bidrar til å dempe internasjonal etterspørsel etter norske varer og tjenester, sier han.

Benedictow peker samtidig på at nedkjølingen av boligmarkedet har ført til en klar nedgang i boliginvesteringene. Mandag viste ferske tall uendrede priser fra mars til april, korrigert for sesongvariasjoner.

– Framover venter vi ytterligere noe nedgang før boliginvesteringene flater ut, riktignok på høye nivåer. Allerede fra neste år venter vi dessuten at veksten i oljeinvesteringene stopper opp, uten at vi får noen ny vekstimpuls fra boliginvesteringene. Det vil bidra til å dempe veksten i norsk økonomi fra og med neste år, er sjeføkonomens analyse.

Skal videre opp

Fagmiljøene er enige om at renten skal videre opp.

– Hvis den økonomiske utviklingen blir slik vi nå tror, hever vi sannsynligvis renten en gang det neste halve året og to ganger til etter det, er Norges Banks budskap.

Professor Holden er ikke så sikker på det.

– Jeg tror det er mest sannsynlig at renten blir hevet mindre enn dette, selv om det naturligvis er usikkerhet i begge retninger, sier han.

Statistisk sentralbyrå (SSB) pekte i mars på at oppgangen i norsk økonomi ser ut til å fortsette i «moderat tempo», og at det derfor er ventet ytterligere rentehopp.

– Vi har lagt til grunn fire rentehevinger på 0,25 prosentpoeng innen utgangen av 2022, skrev byrået i sin økonomiske prognose.

Benedictow tror renten skal opp «litt til» framover, men peker samtidig på at høy gjeldsvekst har økt husholdningenes sårbarhet og følsomhet for en renteoppgang:

– Om våre prognoser slår til, vil styringsrenten kun øke med til sammen 0,5 prosentpoeng til framover. Dermed blir den samlede renteøkningen fra bunnen på 1 prosentpoeng.