Illustrasjonsfoto: Jarl Fr. Erichsen / NTB

Illustrasjonsfoto: Jarl Fr. Erichsen / NTB

Nye regler for salg av brukt bolig

Fra nyttår trer nye regler i kraft. Grundigere tilstandsrapporter skal bidra til å få ned konfliktnivået i forbindelse med kjøp og salg av bolig.

Fakta om forskriften

* Trer i kraft 1. januar 2022
* Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har ansvaret for faglig veiledning knyttet til kapittel 2, i forskriften om tryggere bolighandel.
* Forskriften på Lovdata
Se veiledning om forskrift her

I tillegg til endringer i avhendingslova, kommer det en ny forskrift til loven.

– Den nye forskriften stiller minimumskrav til tilstandsrapporter som brukes i forbindelse med salg av brukt bolig. Dette skal gi forbrukerne bedre informasjon tilstanden til boligen før et kjøp, skriver Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) i en pressemelding.

En av de viktigste lovendringene er at boligen ikke lenger kan selges "som den er". Den nye forskriften stiller strengere krav til undersøkelser av våtrom, rom under terreng og krypkjellere.

– Tilstandsrapporter som tilfredsstiller kravene i den nye forskriften, vil bety langt grundigere undersøkelser for å avdekke skjulte skader, melder DiBK.

DiBK har fått i oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet å veilede de som lager tilstandsrapporter etter det nye regelverket. Direktør i DiBK, Per-Arne Horne, tror likevel ikke at dette vil legge noen demper på kjøp og salg av eldre boliger.

— Mange ønsker å kjøpe oppussingsobjekter. De nye tilstandsrapportene gjør at kjøper er godt opplyst om manglene. Dermed reduseres faren for konflikter i etterkant av bolighandelen, sier Horne i meldingen.

Per Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet. Foto: DiBK.no

Per Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet. Foto: DiBK.no

Det vil fremdeles være mulig å gjennomføre salg av boliger uten tilstandsrapporter.

— En tilstandsrapport er ikke noe krav i regelverket, men vil gi en ekstra trygghet også for selgeren. Med en tilstandsrapport utført i tråd med den nye forskriften, kan ikke kjøperen peke på noe som er beskrevet i tilstandsrapporten som en mangel ved boligen. Kjøperen må sette seg godt inn i alt som står i tilstandsrapporten, mener Horne.

Den nye forskriften sier også at den byggesakskyndige som utfører tilstandsrapporten skal gi et anslag på det vil koste å utbedre rom/bygningsdeler som får laveste tilstandsgrad, det vil si tilstandsgrad 3.

— Alt i alt vil dette gi en tryggere bolighandel. Vi kan også håpe at dette fører til at nye eiere av eldre boliger gjør gode valg når de starter med oppussings- og renoveringsabeider, konkluderer Horne.