Markedsjef Energi i Multiconsult, Tom Ødegaard. (Foto: Christine Wendelborg)

Nye kontrakter for Multiconsult i Tanzania

Multiconsult Norge har inngått to rådgiverkontrakter med Tanzania Electric Supply Limited (TANESCO).

Kontraktene har en samlet verdi på cirka 55 millioner norske kroner.

Underleverandører er Norplan Tanzania Ltd (49 prosent eid) og Tanzania Photomap Ltd. Rådgivningstjenestene tilbys Rumakali og Ruhudji vannkraft- og transmisjonslinjeprosjekter i Tanzania. Arbeidet vil starte umiddelbart, og planlegges fullført i andre kvartal 2021.

TANESCO-finansiert

Den forente republikk Tanzania vil gjennom TANESCO finansiere arbeidet. Avtalene gjelder gjennomgang og oppdatering av mulighetsstudien, konseptuell utforming og utarbeidelse av anbudsdokumenter, samt gjennomføring av miljømessige og sosiale konsekvensutredninger.

Lang erfaring

– Med mer enn 40 års erfaring fra Tanzania, er vi glade for å fortsette vårt gode samarbeid med TANESCO om disse viktige prosjektene. Multiconsult har en unik posisjon som gjør det mulig for oss å kombinere vår internasjonale kompetanse med den lokale kompetansen til Norplan Tanzania, og videre bidra til utvikling av ren og fornybar energi i denne regionen, sier Tom Ødegaard, Markedsjef Energi i Multiconsult, til Byggeindustrien.