Nye Jærhagen

Anleggsleder Morten Pollestad og prosjektleder Jan Egil Høyland, begge fra Masiv Bygg.

Masiv Bygg har utvidet kjøpesenteret Jærhagen på Kleppe på Jæren med 17.000 kvadratmeter.

Fakta

Sted: Kleppe

Prosjekttype: Utvidelse kjøpesenter

Entreprisekostnad uten mva: Cirka 300 millioner kroner

Bruttoareal: 17.000 kvadratmeter

Tiltakshaver: Jærhagen

Byggherrerepr: Novaform

Totalentreprenør: Masiv Bygg

Totalteknisk entreprenør: DNF

Arkitekt: Arc Arkitekter

Rådgivere: RIB: Prefab Design l RIByFy: Procon l RIV og RIE: DNF l RIGeo: Siv ing Albert Ølnes l RIBr: BrannCon l RIVA: Geopartner l HMS koordinator: HMS Koordinatoren

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Stangeland Maskin l Betongarbeid: Høiland & Tveit l Ferdigbetong: Sandnes & Jærbetong l Betongelementer: Block Berge Bygg l Betongsaging/kjerneboring: Leikvoll Kjerneboring l Stålarbeider: SL Mekaniske l Lettak-elementer: Lett-Tak Systemer l Taktekking: Protan Entreprenør l Alu dører og vinduer: Time Aluminium l Blikkenslager: Lie Blikk l Tømrer: Jærmester l Maler: Sundt & Vigrestad l Gulvlegger: Jæren Gulv l Murarbeider: Murmester Heskje l Heiser: Kone l Fugearbeider: Thermax l Låsesystemer: Låssenteret l Porter: Port & Dørsenter l Utemøbler: Linbak l Trykktesting: Varmetap l Reklameskilt: Show Off l Maskinutleie: Naboen

Tiltakshaver er Jærhagen AS, og Masiv Bygg har utført byggearbeidene i en totalentreprise. Arc Arkitekter har hatt arkitektoppdraget.

Den nye delen av Jærhagen er på 17.000 kvadratmeter, fordelt på to etasjer. Entreprisekostnaden er cirka 300 millioner kroner, uten merverdiavgift. Grunnarbeidene ble utført i 2015, og byggingen startet i juni 2017. Den nye delen ble tatt i bruk 8. november i 2018. Prosjektleder Jan Egil Høyland i Masiv Bygg forteller at byggingen har skjedd uten problemer.

Enkel volumoppbygning

Sivilarkitekt og daglig leder Kjersti Hilde i Arc Arkitekter fra Trondheim forteller at ideen med prosjektet var å legge store arealkrevende forretningskonsepter under samme tak som butikker og servicetilbud som er mer vanlig å finne på kjøpesentre.

– I tillegg skulle nytt senter bindes sammen med eksisterende senter på en god måte. En god organisering og plassering av varemottak, innganger og kommunikasjonslinjer var avgjørende for at senteret skulle fungere for både kunder og leietakere. Senteret, sammen med utomhusarealene, skulle ha korte gangavstander for kunder og effektiv varelevering for trailere. Varemottakene er lagt på baksiden av bygningen, mot riksvei 44 og mot jorder i nord/øst, lengst vekk fra kundeinnganger og torg, sier Hilde.

– Vi har valgt å arbeide med en enkel volumoppbygning. Bygningen er et stort rektangel med et smalere overgangsvolum som flukter med fasadelivet på eksisterende kjøpesenter. I de utvendige rommene som dannes i overgangen ligger varemottaket på den ene siden og torget med hovedinngang på den andre. Hjørnene i første etasje mot nordøst er trukket inn i volumet. De inntrukne hjørnene har bakenforliggende heis- og trappeforbindelser for levering av varer til kunder, sier Hilde.

Fasaden er delt i to horisontalt og istedenfor en stor materialpalett er det fokusert på relieff, farger og mønster. I første etasje er betongelementene mørke grå med vertikalt relieff av sinuskurver. Vindusfelt, porter og innskjæringer i volumet har samme høyde som betongelementene. I andre etasje er betongelementene plane, lysere og stormønstret. Mønsteret er inspirert av steingjerdene på Jæren. Fasaden i andre etasje brytes av vertikale vindusslisser som er fordelt i en jevn rytme langs hele fasaden. Mellom slissene er det sirkelformede vinduer. Aluminiumsprofilene på vinduene i andre etasje er gullfarget, mens profilene i første etasje er mørk grå. For å markere ny hovedinngang er hele fasaden over inngangspartiet utført av glass og aluminium. Andre etasje krager ut over inngangspartiet og gir et stort overdekket kileformet areal foran inngangsdørene. Et sylinderformet volum med trapp på innsiden er med på å annonsere inngangen. Den sirkulære formen er utført i pusset Leca og malt terrakottarød.

– Torget og utomhusanleggene har vært et av flere fokusområder i prosjekteringsprosessen. Torget er på 1.000 kvadratmeter og utført i varige og gode materialer. Gulvet er utført med 1,2 x 1,8 meter store betongheller som er lagt i fallende lengder og har matrisemønster. Benker, sykkelstativ, avfallsbeholdere og pullerter er utført i lakkert stål og oljet eik levert av Vestre. Planter og trær fra lokal planteskole har blitt plukket ut sammen med landskapsarkitekt og bygartner i kommunen, sier Hilde.

Kommunikasjonslinjer inne i det eksisterende senteret er organisert som et T-kryss. Hovedforbindelsen gjennom senteret strekker seg fra hovedinngang mot Solavegen, rundt et sirkulært opphevet platå med overlys og ender opp i dagligvareforretningen Mega. Tverrforbindelsen går fra parkeringshuset til inngang mot parkeringsareal og Klepp sentrum. Trapper og rullebåndforbinder første og andre.

– For å invitere til en pause i handleturen er det plassert rektangulære sittesoner i fellesarealet. Feltene er utført i eikeparkett som gir en varm og gyllen kontrast til det sorte skifergulvet, sier Hilde.

Tidlig i prosjekteringsprosessen ble det bestemt at det skulle brukes skifer på gulv i fellesarealene tilsvarende type som på eksisterende senter. Lys grå Oppdalskifer ble lagt i en kontinuerlig 40 centimeter bred stripe langs butikkfasadene. På resten av fellesarealet ble det lagt svar Ottaskifer. Den mørke Ottaskiferen ga en tyngde og materialitet og som fungerte godt sammen med de runde ubehandlede betongsøylene.

Hilde sier at Arc Arkitekter har hatt en uvanlig god prosess og et fantastisk samarbeid med byggherregruppen og entreprenør.

Betongelementer

Jærhagen ligger ved fv44 på Kleppe i Klepp kommune på Jæren. Den nye delen ligger på stabil morene.

Anleggsleder Morten Pollestad forteller at den nye delen har tilnærmet kvadratisk form. Bærende konstruksjon er i pre-fabrikkert betong. Taket er en flat lettakskonstruksjon som er isolert og tekket. Fasadene består av betongelementer. Første etasje har frilagt betong, mens andre etasje har platekledning. Ved hovedinngangen er det en glassfasade.

Det er fliser av skifer fra Otta og Oppdal på gulv i fellesareal.

Alle butikkene har store glassfronter mot fellesareal. I både første og andre etasje er det gipshimlinger og partier med spilehimling. I fellesareal i andre etasje er det fem runde takvinduer i varierende størrelser.

Det er 30 centimeter isolasjon i yttervegger og i snitt 40 centimeter i taket. Trykktesting viser en luftveksling på 25 prosent per time. Rett innenfor den nye hovedinngangen er det et atrium over to plan. Bygget har universell tilgjengelighet og er fullsprinklet. Materialene er robuste og slitesterke. Parkeringsplassen på østsiden av bygget er utvidet og har nå plass til 1.200 biler.

Solcellepanel

Nye Jærhagen er ført opp etter Tek10. Oppvarming er basert på fjernvarme og skjer via ventilasjonsanlegg. Det er lagt solcellepanel på taket av den eksisterende delen av kjøpesenteret. Ventilasjonsanlegget er balansert.