Nye Gol skule

Prosjektleder Nils Kolbjørn Moen (t.v) og anleggsleder Kjell Haavelmoen fra Veidekke Entreprenør avdeling Hallingdal.

– Jeg tror de fleste er enige i at vi har fått en flott ny skole med mye godt innhold, sier prosjektleder Sigvart Flåm i Gol kommune.

Fakta

Sted: Gol
Prosjekttype: Nytt skolebygg for
1. – 10. klasse.
Areal (BTA): 8.500 kvm, eks. uteboder og inngangspartier.
Totalentreprise eks mva:
208 millioner kroner
Byggherre: Gol kommune
Arkitekt: Arkitektene VIS-À-VIS
Landskapsarkitekt: Agraff
Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør avd. Hallingdal
Rådgivere: RIB, RIG: DBC l RIV,RVA: Engenius l RIE: DBC l RIBr: Sweco l RIAku: Cowi
Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeider: Brenna Entreprenør l Elektro: Elektroservice Hallingdal l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Bæresystem stål og betong: Contiga l Anleggsgartner: Aakerholt Steen & Lund l Takelementer: Lett-Tak Systemer l Glassfasader: H-Glass l Foldevegger og tribune: Trysil Bygg-
produkter l Maler- og beleggs-
arbeider: Malermester Buer Drammen l Taktekking: Protan Tak l Rekkverk: Stokke Stål l Innrednings-
arbeider: Harald Krogsæter l Mur- og flisarbeider: Murmester Poul Markussen l Himlingsarbeider: Tøftum Innredninger l Heis: Heisplan l Blikkenslager: Blikkhuset Hallingdal l Brannsikring: Kinneberg Bygg og Brannsikring l Rullegitter: Olar Portconsult l Parkett: Bo Andrén l Vinduer: Norgesvinduet Bjørlo l Byggevarer: Optimera l Dører: Swedoor JW l Trykktesting: Omega Energi

Flåm er tydelig fornøyd med det nye skolebygget som Veidekke Entreprenør avdeling Hallingdal har bygget på Hallingmo-området noen få steinkast fra Gol sentrum. Prosjektet er et resultatet av en lang prosess i kommunen hvor både nybygg og rehabilitering av eksisterende skolebygg ble diskutert. Flåm føler seg trygg på at nybygg var et klokt valg.

– Kommunen landet på å bygge nytt fordi reha-
bilitering koster mye samtidig som det er vanskelig å få til optimale løsninger. Nå har vi fått en kompakt skole for 1. til 10. klasse med mye innhold og med rom som ikke står til pynt, men vil bli brukt hele tiden. Det var det vi ønsket oss, sier han.

Godt beskrevet
Nye Gol skule er tegnet av Arkitektene VIS-À-VIS i Trondheim. I forkant av arkitektkonkurransen laget kommunen en plan med et klart ønske om at bygget skulle ha et arkitektonisk særpreg og med klasse-
romsundervisning som den pedagogiske føringen.

– Kommunen hadde en god og ryddig plan i forkant av arkitektkonkurransen og vi valgte også å bruke mye tid på å lage en veldig detaljert kravspesifikasjon i forkant av totalentreprisekonkurransen. Dette gjorde vi for å være sikre på å få de kvalitetene vi ville ha og vi følte også dette ga oss en bedre kontroll over kostnadene, sier Flåm.

Gol kommunes prosjektleder må fortsatt vente en stund på sluttoppgjøret, men han mener prosjektet ligger godt an både tidsmessig og ikke minst økonomisk.

– Jeg er av den oppfatning at man ikke må bruke totalentreprise hvis man ikke har en grundig kravspesifikasjon og vet hva man vil ha på forhånd. Mange byggeprosjekter viser at det fort kan gå litt over styr hvis forarbeidet er for dårlig. I dette prosjektet har også politikerne vært veldig ryddige og ikke kommet med nye krav og ønsker underveis, forteller Flåm.

Fornøyd totalentreprenør
Prosjektleder Nils Kolbjørn Moen i Veidekke Entreprenør kan bekrefte at det til å være en totalentreprise har vært et meget detaljert beskrevet prosjekt.

– For oss har det betydd at vi har brukt lite tid og ressurser på å finne alternative løsninger, og det har igjen gjort at vi hele veien har hatt med oss en fornøyd arkitekt, sier Moen og smiler.

Han mener byggeprosessen og samarbeidet med byggherre har vært bra.

– Vi har hatt mange prosjekter for Gol kommune og kjente kommunens organisasjon fra før. Det er alltid en fordel, sier Moen.

Også Sigvart Flåm i Gol kommune roser samarbeidet i prosjektet.

– Vi har samarbeidet godt fordi personene som har vært involvert har vært innstilt på å samarbeide og finne løsninger. Det er helt avgjørende, sier han.

Veidekke Hallingdals største
Veidekke Entreprenørs kontrakt har en verdi på 208 millioner kroner eks. mva. Det er ifølge Nils Kolbjørn Moen den største kontrakten Veidekke i Hallingdal har gjennomført. Total-
entreprenøren har hatt cirka 30 egne håndverkere og seks funksjonærer involvert.

– Prosjektet har beslaglagt store deler av våre ressurser, i tillegg har vi selvsagt hatt med oss mange dyktige underentreprenører og leverandører.

– Blir det et lite tomrom etter et slikt storprosjekt?

– Vi holder på med Hallingdal Sjukestugu/Ål Helsetun som er nesten like stort som dette, men utover det er det ikke noe tilsvarende i startgropa. Vi må nok tilbake til normalen med litt mindre jobber, konstaterer Moen.

Krevende stålkonstruksjon
Det 8.500 kvadratmeter store byget har ikke bydd på de største utfordringene. Ifølge Sigvart Flåm i Gol kommune trodde de byggetiden på 18 måneder kunne bli knapp, men det har gått bra.

Moen i Veidekke trekker frem Contigas stålleveranse som krevende.

– Stålkonstruksjonen Contiga leverte til 2. etasje av bygget var litt av et puslespill. Rundt 250 forskjellige lengder og søyletyper på stålet måtte settes sammen for å få til takkonstruksjon, sier han.

Moen kommer også inn på at de av fremdriftsmessige hensyn gikk for prefabrikkerte veggelementer i prosjektet.

– Ytterveggene er prefabrikkerte. Elementene ble produsert i Latvia og Norge og de ble levert av Optimera. Kvaliteten på veggelementene har vært bra, avslutter Veidekkes prosjektleder.


Flere prosjekter