Nye Ensjø T-banestasjon

Nye Ensjø T-banestasjon

Sted: Oslo

Prosjekttype: Modernisering av eksisterende T-banestasjon

Kostnadsramme:
200 millioner kroner

Byggherre:
Infrastrukturenheten i Sporveien

Arkitekt: Flux Arkitekter

Byggeledelse: Asenso

Rådgivende ingeniør: Cowi, Kåre Hagen (kvalitetssikring og kontrollingeniør - elektro og bygg)

Hovedentreprenør: Peab

Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeider: Martinsen & Duvholt - Elektro: Leithe og Christiansen - VVS: Poseidon VVS - Ventilasjon/ auto-
matikk: Hoist Energy - Naturstein: Ellingard Naturstein - Stål, glass/ alufasader, betongelementer: UPB Latvia - Glass og sekundærstål: Saint Gobain Bøckmann - Datagulv: Blix Datagulv - Tømrer: Nord Odal Veggmontasje - Maler: Celander - Blikkenslager: Sigfred Bentzen & Sønn - Stakitt/benker: Digitek - Murerarbeider: Mjøndalen Mur og Puss

Etter 11 måneder med hektisk anleggsvirksomhet, ble en ny og topp moderne Ensjø T-banestasjon offisielt åpnet 19.juni.

– Vi er veldig godt fornøyd med både gjennomføringen av prosjektet og med det ferdige resultatet, sier prosjektleder Ragnhild Finne Bakke i Sporveien.

Gamle Ensjø stasjon fra 1966 trengte sårt en oppgradering. Den tilfredsstilte ikke dagens krav til blant annet adkomstramper og plattform, i tillegg har Ensjø behov for en T-banestasjon som er dimensjonert for det trafikkgrunnlaget som forventes når Ensjø-området er ferdig utbygget med blant annet 5.000-7.000 nye boliger.

I løpet av det siste året er Ensjø T-banestasjon bygget om til en funksjonell og moderne T-banestasjon med granitt, stål og glass som dominerende materialer. Prosjektet har en kostnadsramme på over 200 millioner kroner.

– Ensjø-området skal transformeres fra «bilby» til «boligby» og det har satt en viss standard for prosjektet. Dette skal være en urban stasjon som passer fint inn i bybildet, sier Ragnhild Finne Bakke.

Det er Peab Sverige AB som har bygget den nye T-banestasjonen for Infrastrukturenheten i Sporveien. Flux Arkitekter AS har tegnet anlegget som allerede er stemplet som byens flotteste T-banestasjon. Cowi AS har hatt ansvaret for prosjekteringen av T-banestasjonen. 

Full T-banedrift
Ragnhild Finne Bakke forteller at Ensjø stasjon er det første stasjonsprosjektet hvor det har vært full T-banedrift under hele byggeperioden. Det har uten tvil vært en krevende oppgave å bygge en helt ny T-banestasjon samtidig som det har passert 32 T-banetog i timen.

– Sikkerhetsmessig har dette selvsagt vært en stor utfordring, men full T-banedrift under hele byggeperioden har også utfordret den korte byggetiden. Jeg må berømme entreprenøren som har tatt dette prosjektet på alvor og som på en god måte har forholdt seg til de utfordrende premissene som har ligget i prosjektet, sier hun.

Tett samarbeid
Prosjektlederen mener god planlegging har vært en viktig suksessfaktor i prosjektet, men hun fremhever også at det hadde vært veldig vanskelig å komme i mål som planlagt uten et godt og tett samarbeid mellom Sporveien som byggherre, Oslo T-banedrift som drifter av T-baneanlegget og arkitekt, rådgiver og entreprenør.

– Prosjektet har krevd mye planlegging ikke minst for å ivareta sikkerheten. Alle involverte har løst dette på en god måte, forteller Bakke.

Sprengte for fremtiden
Prosjektet har heller ikke vært fritatt for byggetekniske utfordringer. Blant annet er det i forbindelse med stasjonen sprengt ned tre etasjer i grunnen slik at anlegget er forberedt for videre utbygging av Ensjø-området på et senere tidspunkt.

– Under sprengningsarbeidene har vi blant annet tatt hensyn til en T-bane i kontinuerlig drift og Hovinbekken som renner gjennom området i usikra fjell. Sprengningsarbeidene ble gjennomført på en svært god måte, roser prosjektlederen.

Bakke forteller videre at de i prosjektet også har etablert store elektrotekniske og VVS-tekniske installasjoner som skal serve Sporveien i fremtiden.

– Under byggeperioden har det generelt vært veldig mange fag som har måttet jobbe tett innpå hverandre på et relativt lite område. For entreprenøren har det derfor vært en viktig oppgave å planlegge alle aktivitetene i riktig rekkefølge, sier hun. 

Banespesialister
Nye Ensjø T-banestasjon er et av mange banerelaterte prosjekter Peab har gjennomført de siste årene. Entreprenørselskapet har bygget opp et prosjektteam som blant annet spesialiserer seg på renovering og nybygg av jernbane- og T-baneprosjekter.

I vår meldte Peab at de siden 2009 har fått 14 oppdrag innen jernbane og T-bane. De har blant annet bygget om Vestfossen, Grua og Harestua stasjon, og byttet ut seks jernbanebroer i Oslo og Tønsberg. Peab har også ferdigstilt Furumo stasjon på Harestua og Spikkestad og Heggedal stasjon i Asker. Nye Ensjø T-banestasjon, hvor Peab har hatt en kontrakt på 110 millioner eks. mva, er altså det siste i rekken med ferdigstilte baneprosjekter, men i løpet av året skal entreprenøren også ferdigstille blant annet hensettingsspor ved Kongsvinger stasjon.

Teskt og foto: Ådne Homleid


Flere prosjekter