Flere rådgiverselskaper har flyttet inn i det nye HM33-bygget på Hvervenmoen utenfor Hønefoss.

Nybygg med Ringeriksregionens største rådgivermiljø

Rådgiverselskapene Roar Jørgensen og ECT har begge flyttet inn i nybygget HM 33 på Hvervenmoen syd for Hønefoss. De to selskapene utgjør med dette Ringeriksregionens største rådgivermiljø under samme tak.

Det skriver Roar Jørgensen AS (RJ) og ECT AS i en pressemelding.

Begge de to selvstendige selskapene har drevet sin virksomhet i over 30 år. RJ og ECT vil i 2019 nærme seg en samlet omsetning på 200 millioner kroner, og selskapene har cirka 155 ansatte i Norge, herunder cirka 40 personer i HM 33, ifølge meldingen.

Eventyrlig utvikling

RJ, som leverer rådgivende ingeniørtjenester innen

arkitektur/interiørarkitekt, prosjekt-byggeledelse, brannteknikk, forvaltning/tegning, og konstruksjonsteknikk, har i alle år vært lokalisert i Hønefoss.

Daglig leder John Dæhli i Roar Jørgensen AS.

– Vi har opplevd en eventyrlig utvikling siden vi overtok som eiere for sju år siden. I løpet av disse årene har vi økt omsetningen, og beholdt den gode inntjeningen som genereres fra våre nærmere 500 prosjekter i året. RJ har i sterk konkurranse med andre store rådgivende ingeniørmiljøer nylig vunnet to rammeavtaler med Ringerike og Hole kommune. Dette skyldes ikke minst alle våre dyktige ansatte som leverer topp faglig kompetanse til alle våre kunder, enten alene eller i samarbeid med for eksempel ECT, sier daglig leder John Dæhli i RJ.

– Det vi også ser på som en styrke er at vi har en tverrkulturell sammensetning blant våre over 30 ansatte. Vi er faktisk representert med sju ulike nasjonaliteter, tilføyer RJ-sjefen.

Skal vokse

ECT leverer rådgivende ingeniørtjenester innen elektroteknikk, lysdesign, solenergi og integrerte tekniske bygningsinstallasjoner og har vært lokalisert i Hønefoss i cirka 15 år. ECT, som opprinnelig er en Drammens-bedrift, er med sine nærmere 120 ansatte, ifølge ECT, landets største selvstendige rådgivende ingeniørbedrift innen elektrotekniske tjenester. Selskapet vil i 2019 være lokalisert sju steder i Norge.

Daglig leder Dag Otto Winnæss i ECT AS.

Dag Otto Winnæss er daglig leder for ECT AS, mens Magnus Hunstad leder ECTs Hønefoss-kontor som har ti ansatte.

Magnus Hunstad er leder for ECT på Hønefoss.

– ECT leverer sine tjenester gjennom markedsområdene bygg, og infrastruktur og bidrar årlig i over 350 prosjekter og kundeforespørsler øker. Dette betinger at vi fortsetter å ansette ca. 15- 20 nye medarbeidere hvert år til våre sju ulike lokasjoner i Norge, opplyser Winnæss.

Tverrfaglig samarbeid

Både Dæhli, Hunstad og Winnæss fremhever det gode tverrfaglige rådgivermiljøet i HM 33. RJ og ECT har gjennom flere år samarbeidet tverrfaglig og har pågående samarbeidsprosjekter i Ringeriksregionen.

– Med dagens teknologiske hjelpemidler og - utvikling innen rådgivende ingeniørfag er det overhodet ingen utfordringer med å være geografisk etablert i Ringeriksregionen. Beliggenheten syd for Hønefoss og kort avstand til Oslo medfører at det også virker attraktivt i rekrutteringssammenheng, hevder rådgiverlederne.

I tillegg til RJ og ECT har også Norconsults avdeling på Hønefoss etablert seg i HM33-bygget på Hvervenmoen.

Her kan du lese Byggeindustriens omtale av det nye HM33-bygget.