1. rekke f.v.: Lina Støen, ansattes representant, Hilde Fiskum, Skien BBL, Kirstin M. Leiros, OMT BBL, Ole Fritjof Godtfredsen, Sørlandet BBL, Torbjørn Sotberg, BBL TOBB, 2. rekke f.v.: Paul Boxill, Bate BBL, Tom Søgård, Gjøvik og omegn BBL, Terje W. Gilje, BOB BBL, Johan Bruun, BBL Usbl. Morten Aagenæs, OBOS BBL, var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: nyebilder.no

Ny styreleder i NBBL

Nytt styre i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) ble valgt på interesseorganisasjonens landsmøte 13. juni i Oslo. Kirstin M. Leiros fra OMT boligbyggelag i Narvik ble valgt til ny styreleder.

– Jeg takker for tilliten, jeg har hatt en spennende tid i styret frem til nå, og gleder meg til videre arbeid, sier Leiros på landsmøtet etter valget. Hun har vært medlem av styret siden 2013.

Leiros sier at det er en spennende tid for styret i NBBL med digitalisering og hvor bolig er noe alle snakker om.

– Vi har stor medlemsvekst i boligbyggelagene og feiret nettopp medlem nummer en million, sier Leiros.

Landsmøtet er NBBLs øverste myndighet og ordinært landsmøte blir holdt hvert år. På hvert landsmøte blir det holdt valg av styremedlemmer. Leiros takket også avtroppende styreleder Svein Dalsbø fra Bonord. Dalsbø har sittet 14 år i styret, og de fire siste som styreleder.

Thor Eek, adm. direktør i NBBL, gratulerer den nye styrelederen, og de øvrige medlemmene i NBBLs styre.

- Vi ser fram til et godt samarbeid. Som interesseorganisasjonen for 42 boligbyggelag med til sammen 1 million medlemmer, er det mange utfordringer og store oppgaver som venter oss.

Boligbyggelagene forvalter 490.000 boliger i 12.000 boligselskap over hele landet. I 2016 bidro boligbyggelagene til igangsetting av 4.200 boliger.

Det nye styret i NBBL:

Styreleder: Kirstin M. Leiros, OMT BBL
Styrets nestleder: Morten Aagenæs, OBOS BBL (Var ikke tilstede da bildet ble tatt).
Styremedlem: Terje W. Gilje, BOB BBL
Styremedlem: Torbjørn Sotberg, BBL TOBB
Styremedlem Johan Bruun, BBL Usbl.
Styremedlem: Tom Søgård, Gjøvik og omegn BBL
Styremedlem: Hilde Fiskum, Skien BBL
Styremedlem: Ole Fritjof Godtfredsen, Sørlandet BBL
Styremedlem: Lina Støen, ansatt representant