Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien. Foto: Sporveien

Ny styreleder i Bane NOR SF

- Når Cato Hellesjø nå overtar styreledervervet, får Bane NOR en styreleder med lang erfaring fra tilsvarende virksomhet, som kan vise til gode resultater med effektivisering og omstilling, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Hellesjø er utdannet siviløkonom fra BI. Han har siden 2009 vært konsernsjef i Sporveien AS, med overordnet ansvar for driften av t-bane, trikk og bussinfrastruktur, i tillegg til utbygging av store infrastrukturprosjekter for t-bane og trikk i Oslo og Viken. Hellesjø overtar stafettpinnen etter Siri Hatlen, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

- Som styreleder har Siri Hatlen lagt ned en betydelig arbeidsinnsats og gitt verdifulle bidrag, både i etableringsfasen av Bane NOR og i utviklingen av virksomheten fra etat til foretak, sier samferdselsministeren i meldingen.

På foretaksmøtet ble styrets nestleder Olaf Melbø og styremedlem Ane Breivega gjenvalgt for en periode på to år. I styret sitter også Baard Haugen og Toril Nag.