Den nye stasjonen sett fra Leangbrua. Foto: Anh Vu Nguyen/Bane NOR

Ny stasjon på Leangen åpnet

– Åpningen av Leangen stasjon er en brikke, en viktig brikke, i satsningen på trøndersk samferdsel. Viktig for togtrafikken, selvsagt, men også viktig i samspillet med andre kommunikasjonsmidler.

Ordene tilhører statssekretær i Samferdselsdepartementet, Anders B. Werp (H), sagt like før han klippet snoren på «nye» Leangen stasjon i Trondheim onsdag 28. august.

– Dette er av de arrangementene jeg som politiker virkelig liker å være til stede på, poengterte Trondheims ordfører, Rita Ottervik, ifølge Bane NORs nettsider.

– Jeg tenker på prosjekter vi klarer å gjennomføre sammen og som er veldig viktig for samferdselen i Trondheim og Trøndelag. Leangen stasjon er et kraftig løft for togtrafikken, og ikke minst er stasjonen blitt vesentlig mer synlig, tilgjengelig og også penere, sa hun.

Vel 40 inviterte gjester stod på den nye plattformen ved den offisielle åpningen onsdag 28. august.

Prosjektet har kostet 170 millioner kroner. Bane NOR har bygget ny mellomplattform, trappehus med heis ned fra Leangbrua samt sykkelparkering. Ved den gamle stasjonsbygningen er det beholdt eksisterende parkering og etablert ny gang og sykkelveg til den nye stasjonen.

Det var to effektmål for prosjektet. Det ene var fire minutters reduksjon på reisetid for sørgående tog på Trønderbanen. Dette er som følge av at kryssing for Trønderbanens tog flyttes fra Ranheim til Leangen med passasjerutveksling.