Ny standard for konkurransegrunnlag og ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag på høring

Godt gjennomarbeidede og mer ensartede konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester i byggenæringen er målet for standarden som nå er lagt ut på høring. Fristen for å kommentere forslaget er 5. august.

Norsk Standard 3418 er utarbeidet for å få godt gjennomarbeidede og mer ensartede konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester i byggenæringen i Norge. Deler av standarden er beslektet med NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg.

Standarden, som nå er sendt på høring under navnet prNS 3418, inneholder i tillegg en del som angir struktur for beskrivelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester.

Målgruppen for standarden er aktører som anskaffer prosjekterings- og rådgivningstjenester i en profesjonell sammenheng. Standarden kan brukes av både offentlige og private aktører. Den kan også brukes av byggherrer og totalentreprenører som anskaffer prosjekterings- og rådgivningstjenester.

Standarden fastsetter regler for oppbygning av, og innhold i et konkurransegrunnlag som skal ligge til grunn for tilbud på eller avtale om prosjektering og rådgivning i byggeprosjekter. Den angir også en struktur for beskrivelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester.

Bakgrunn
Norsk Standard 3418 Konkurransegrunnlag og ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag er utarbeidet av komité SN/K 362. Komiteen består av medlemmer fra Statsbygg, UiO, Arkitektbedriftene i Norge, Maskinentreprenørenes Forbund, RIF, Statens vegvesen, BuildingSMART Norge, Norsk Kommunalteknisk Forening, Norges bygg- og eiendomsforening, EBA og NTNU.

Komiteens mandat har vært å utarbeide en standard med overordnet struktur for ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag. Komiteen skulle også se på muligheten for å utarbeide et konkurransegrunnlag for prosjekterings- og rådgivningstjenester, på linje med NS 3450.

Forslag til forbedringer av denne standarden kan sendes til Standard Norge innen høringsfristen som er 5. august 2019.