Ny sjef i Sintef Byggforsk

Det er selvsagt en tilfeldighet at det blir bekjentgjort at to toppledere i Skanska i samme uke skifter jobb. Vi har tidligere gratulert Geir Magne Aarstad som drar til Saudi-Arabia. Hanne Rønneberg som har sittet i Skanska-ledelsen i Stockholm, kommer hjem for å overta som sjef i Sintef Byggforsk. Vi ønsker både henne og Sintef Byggforsk lykke til. Vi vet at det var mange habile søkere, men til slutt var det SINTEFs konsernsjef Unni M. Steinsmo som tok avgjørelsen. Hun valgte da en kvinne.

Vi har tidligere vært skeptisk til en del av prosessen rundt ansettelse av ny sjef for Sintef Byggforsk. Vi synes at dette har gått alt for tregt. Sintef Byggforsk er en meget viktig institusjon for byggenæringen. Beklageligvis har det vært en del intern uro i organisasjonen. Man har derfor opp gjennom årene ikke fått fullt utbytte av den enorme kompetanse som sitter i organisasjonen. I den siste tiden var samarbeidsklimaet innad i organisasjonen blitt langt bedre. Det er viktig at denne prosessen fortsetter.

Hanne Rønneberg har et stort ansvar for at Sintef Byggforsk skal bli det flaggskipet vi gjerne ønsker at det skal være i europeisk sammenheng. Men da er det viktig at hun fra første stund også trekker medarbeiderne med seg - og at hun får den respekt hun fortjener. Ja, respekten må selvsagt gå begge veier.

For å lykkes tror vi at det er viktig å delegere ansvar til mange av de kompetente lederne i organisasjonen. Alle bør fra starten av være helhjertet i oppslutningen om Sintef Byggforsk. Det er nå viktig å se på hva som skal bygges fremover. Mange i byggenæringen vil følge utviklingen nøye.

Vi vet at det ligger mye viktig og god kunnskap i Sintef Byggforsk - og den må byggenæringen og samfunnet virkelig øse av. Politikerne må ikke glemme hvilken kunnskapsbank vi sitter på her i landet. Mange feil og mangler kunne ha vært rettet opp dersom man har holdt seg til hva som ligger nedfelt i f eks. Byggforskserien.